Dans

Dans i alla tänkbara former har visat sig vara ett bra sätt för barn och ungdomar att få motion, bättre motorik, stärkt självkänsla, ökat självförtroende och större kroppskännedom. Genom att sätta ord på olika känslor och röra sig efter olika slags musik kan man känna sig mindre orolig, ledsen eller arg.

Dansen kan också vara ett sätt att lära sig matte, bokstäver eller lära sig mer om en viss kultur. Dans kan med andra ord vara något som främja lärande men också hälsan.

Tips till dig som vill introducera dans i skolan/på fritids:

  • Dans kan vävas in i ämnesundervisningen. Att dansa matte är bara ett av många exempel. Ta kontakt med en regional danskonsulent och diskutera hur ni kan börja samarbeta eller få inspiration. Kontaktuppgifter till landets regionala danskonsulenter: www.kulturradet.se Dansmatte för högstadiet – ett läromedel: hittar du här! Du kan även upptäcka dansmatte via www.youtube.com
  • Idrottsaktiviteter under och efter skoldagen kan få stöd av Idrottslyftet, en regeringssatsning som Riksidrottsförbundet ansvarar för. Prova på dagar som samorganiseras med en idrottsförening kan vara ett första steg att introducera olika dansstilar för eleverna. Info om Idrottslyftet hittar du via www.rf.se
  • Att arbeta med dans i skolan kan vara ett sätt att motverka mobbning och andra typer av kränkande behandling samt arbeta med genus. Mer om dans i skolan hittar du genom Institutet Dans i skolan och genom Dans i Värmland

Uppdaterad: 2012-04-13

Sidansvarig: Camilla Bergholm