Fysisk aktivitet i skolan

Barn och ungdomar behöver vara fysiskt aktiva i minst en timma per dag. Därför är skolan en av flera vardagsmiljöer som kan göra avgörande insatser för att barn och ungdomar ska få likvärdiga möjligheter till daglig fysisk aktivitet, rörelseglädje och en positiv attityd till fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet är ett överordnat begrepp som innebär kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, t.ex. idrott, lek, dans, gymnastik, motion och friluftsliv.

Visste du att:

  • en estetiskt tilltalande miljö och bra skolgårdar betyder mycket för att inspirera till rörelse
  • de inaktiva barnen gynnas mest när skolan inför daglig fysisk aktivitet enligt läroplanen
  • minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag rekommenderas för barn och ungdom
  • kön, social bakgrund och boende har stor betydelse för hur mycket barn rör sig

Uppdaterad: 2012-12-10

Sidansvarig: Camilla Bergholm