Dans i skolan

Barn och ungdomars genuina behov av lek och rörelse är stort och dansen är ett betydelsefullt uttrycksmedel för dem. Dans är också fysisk aktivitet som stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet och dessutom är dans ett utmärkt verktyg för att överbrygga gränser.

 

Uppdaterad: 2010-04-20

Sidansvarig: Camilla Bergholm