Vad är fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet är:

All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och idrottsaktiviteter.

Motion är:

Planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, nämligen syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och muskeluthållighet. 

Träning är:

Att det finns en målsättning att öka prestationsförmågan, framför allt inom idrotten.


Uppdaterad: 2010-06-07

Sidansvarig: Camilla Bergholm