Natur- och upplevelsestigar

En stig i närmiljön kan användas på många olika roliga och spännande sätt. Beroende på sammanhanget kan stigen t ex göras till en upplevelsestig med stopp för att alla ska kunna undersöka, titta, leta, känna eller lukta.

Finns det inte någon skog i närheten kan stigen likaväl bytas ut till en gångväg eller liknande som går genom t ex en park eller förbi spännande byggnader och statyer.

Ett tips är att det inte behöver bara vara läraren som planerar allt utan eleverna kan likaväl göras delaktiga. De kan t ex få välja ut olika platser, ta reda på fakta om platsen och få bestämma vad som ska hända just där.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har tagit fram ett exempel på hur en natur- och upplevelsestig kan ordnas som du hittar här!

Uppdaterad: 2012-02-22

Sidansvarig: Camilla Bergholm