Natur & Miljöpärmen

Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Natur & Miljöpärmens ledstjärna är att lärandet ska vara möjlighetsbaserat och lustfyllt. Böckerna följer läroplanen
och går att integrera i skolans alla ämnen. Till varje steg följer en lättanvänd lärarhandledning med förklarande faktatexter, färdiga lektionsupplägg, förslag på övningar och experiment.

Natur & Miljöpärmen är elevens egen bok och ger utrymme för noteringar och anteckningar. När läsåret är slut får eleven ta med sig sin bok hem. Nästa läsår kommer nya, uppdaterade böcker.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöpärmens mål är att alla landets elever
i åldern 10-12 år ska få en Natur & Miljöpärm. 

 

 

 

Uppdaterad: 2011-07-12

Sidansvarig: Camilla Bergholm