Nyheter

 • Håkan Westberg
  Håkan Westberg
  2014-10-01

  Vill finna gränser för gjuteridamm

  Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset har fått ett bidrag från Forte på närmare 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur arbetare i järngjuterier påverkas av att de utsätts för kvartspartiklar och damm. Syftet är att mäta hur inflammationsmarkörer påverkas av partikelexponering. För höga damm- och partikelhalter anses påverka riskerna för hjärt-kärlsjuklighet och problem i luftvägarna och lämpliga gränsvärden för partikelexponering saknas. Läs mer
 • Annika Norell Clarke
  Annika Norell Clarke
  2014-10-01

  Oron för dålig sömn ger sömnproblem

  Om man sover dåligt och är orolig för det, kan det vara själva oron, som ökar risken för att sömnproblemen fortsätter och blir långvariga. Det visar Annika Norell Clarke i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Men hon visar också att det finns framgångsrika metoder för hjälp till en bättre sömn. Läs mer
 • 2014-10-01

  Lina belönad för bästa juridikuppsats

  Lina Thonander-Aurbakken, nyligen examinerad juriststudent från Örebro universitet, har tilldelats ett... Läs mer
 • 2014-10-01

  Hög kvalitet för utbildningar i pedagogik

  Utbildningar i ämnet pedagogik vid Örebro universitet får omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet). Det är kandidatexamen och magisterexamen i pedagogik som har utvärderats. Läs mer
 • 2014-09-30

  Ökad säkerhet på Campus Örebro / Increased security on Campus Örebro

  Örebro universitet ökar närvaron av väktare på Campus Örebro under kvällar och nätter. Bakgrunden är den senaste tidens överfall i och i närheten av campusområdet. Läs mer
 • 2014-09-30

  3,6 miljoner till forskning kring kommunal finansiering

  Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings låneinstitut Kommuninvest får 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag från innovationsmyndigheten Vinnova. Medlen kommer att användas för att stärka forskningsmiljön rörande kommunal finansiering som är under uppbyggnad vid Örebro universitet. Läs mer
 • Lars-Gunnar Gunnarsson
  Lars-Gunnar Gunnarsson
  2014-09-29

  Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

  Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk. Det visar en ny forskningsöversikt som Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi vid Örebro universitet, presenterar på ett seminarium anordnat av AFA Försäkring i dag. Läs mer
 • Aristotle Tympas
  Aristotle Tympas
  2014-09-26

  Forskning för att teknik ska inkludera alla

  – För det mesta likställs teknikutveckling med förbättring. Men det är viktigt att inte ta det för givet utan undersöka hur olika grupper i samhället påverkas av ny teknik, säger professor Aristotle Tympas, gästforskare vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om hur teknik inte bara öppnar upp nya möjligheter utan också utestänger människor. Läs mer
 • Hannu Larsson
  Hannu Larsson
  2014-09-23

  Brist på IT-samverkan inom offentlig sektor

  – Kommuner och landsting har olika IT-system och bristen på samverkan kostar tid och pengar. Ofta glöms dessutom miljön bort, säger Örebroforskaren Hannu Larsson, som skrivit en doktorsavhandling i informatik med målet att bidra till att offentlig sektor ska bli mer hållbar med hjälp av IT och inte krångla till det i onödan för människor. Läs mer
 • Niklas Elert
  Niklas Elert
  2014-09-16

  Hightech inte avgörande för snabb tillväxt

  – Det finns en hype kring entreprenörskap, där det ofta talas om att vi måste satsa på högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt. Men den här avhandlingen visar att det snarare kunskapsintensiva än högteknologiska företag, som växer snabbt, säger Niklas Elert i en kommentar till sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson