Nyheter

 • 2015-11-06

  Nytt civilingenjörsprogram nyhet på dag för studievägledare

  Örebro universitets nya civilingenjörsprogram, som startar till hösten 2016, var en av nyheterna som... Läs mer
 • Per-Erik Olsson
  Per-Erik Olsson
  2015-11-06

  Zebrafisken väg till att kartlägga hur könsceller påverkar hjärnan

  Vilka genetiska signaler är inblandade i utvecklingen av äggstockar och testiklar och hur påverkar detta hjärnans utveckling? Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet, har fått 3,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera könscellernas roll i hjärnans utveckling hos zebrafiskar av båda könen. Läs mer
 • Håkan Stattin
  Håkan Stattin
  2015-11-06

  Forskare spårar ungas egen vilja att välja sport eller extremism

  Ungas egna drivkrafter är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet. Det kan handla om att satsa på idrott - eller politisk extremism Professor Håkan Stattin vid Örebro universitet har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera grundläggande psykologiska behov i ungas val. Läs mer
 • Emma Arneback
  Emma Arneback
  2015-11-05

  Hur kan rasism bemötas i skolan?

  Framgångarna för högerextrema och främlingsfientliga partier har satt frågor om rasism och antirasism högt på agendan. Mitt i detta står den svenska skolan med uppdraget att motverka rasism och främja grundläggande demokratiska värderingar. Emma Arneback, forskare vid Örebro universitet, har fått 6,1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka lärarnas roll i det antirasistiska arbetet. Läs mer
 • 2015-11-04

  Digital lösning för bättre uppföljning efter operationer

  Det är vanligt att patienter, som genomgår en operation, åker hem samma dag. Uppföljningen ser olika ut för olika patienter - en del har ingen alls och många upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka om en digital lösning kan förbättra vården. Läs mer
 • 2015-11-03

  Kartlägger framgångsfaktorer för unga döva och unga med ADHD

  Forskargruppen ska följa döva ungdomar och unga med ADHD för att ta reda på hur samhället och sociala nätverk formar deras liv och skapar möjligheter inför vuxenlivet. Professor Sangeeta Bagga-Gupta vid Örebro universitet leder det fyraåriga projektet som fått 7,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Läs mer
 • Kerstin Neander
  Kerstin Neander
  2015-11-03

  Hajmusik fick föräldrar i riskzon att se sina barn på nytt sätt

  Föräldrar blev uppmärksamma på sin inre "hajmusik" och lärde sig se sina barn på ett nytt sätt. Hajmusiken är ett centralt begrepp i ett nytt program för att stötta barnfamiljer i riskzonen. Kerstin Neander vid Örebro universitet har deltagit i en utvärdering som nu är klar. Läs mer
 • 2015-11-02

  Munbakterie kopplas till både cancer och åderförkalkning

  Munbakterien orsakar både åderförkalkning och, mer oväntat, cancer. Ett nytt steg i forskningen är att följa upp cancerspåret, kommenterar Boxi Zhang sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2015-10-29

  Nytt från universitetsstyrelsen

  Vid Örebro universitets styrelseinternat den 27-28 oktober diskuterades bland annat följande punkter. Läs mer
 • 2015-10-29

  Forskare får KK-medel för att undersöka luften i järngjuterier

  Arbetare i järngjuterier drabbas i högre utsträckning av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar ett samband mellan hjärtinfarkt och förorenad luft men i dag saknas kunskap om vad som är säkra damm- och kvartsnivåer.– Vi ska ta reda på om de gränsvärden, som finns i dag, behöver ändras, säger Alexander Hedbrant, forskare i medicin vid Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson