Nyheter

 • 2015-12-16

  Nya samtal banar väg för samarbete med Aston University

  En delegation från Aston University, Storbritannien, besöker just nu Örebro universitet. I två dagar möter... Läs mer
 • 2015-12-14

  Samarbetsprojekt ska stärka innovatonskraften hos företag

  Ett nytt samarbete mellan flera universitet ska hjälpa till med att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag. Innovationskontoren vid universiteten i Örebro, Uppsala och Linköping har fått 40 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Access. Läs mer
 • 2015-12-11

  Nytt från universitetsstyrelsen

  Vid Örebro universitets styrelsesammanträde den 10 december behandlades ett flertal frågor. Här följer några av de punkter som diskuterades. Läs mer
 • Axel Nordenskjöld
  Axel Nordenskjöld
  2015-12-10

  Narkosmedel kan vara alternativ behandling för depression

  Forskarna ska jämföra effekterna av elbehandling och ett narkosmedel för att ta reda på vilken behandling som är bäst för patienter med svår depression. – Förhoppningen är att hitta ett alternativ för patienter där tablettbehandling inte fungerat, säger Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer
 • 2015-12-10

  Forskare från Örebro universitet lär ut entreprenörskap och innovation i Etiopien

  När Etiopien satsar på innovation och entreprenörskap inom naturvetenskap, teknik och medicin spelar forskare... Läs mer
 • Veikko Pelto-Piri
  Veikko Pelto-Piri
  2015-12-10

  Forskning för att minska hot och våld på ungdomshem

  På många ungdomshem och psykiatriska kliniker är hot och våld en del av vardagen. Forskare vid Örebro universitet och Region Örebro undersöker redan personalens arbetsmiljö och nu har de fått ytterligare 725 000 kronor från Statens institutionsstyrelse, SiS, för att inkludera ungdomarnas erfarenheter. Målet är att skapa en helhetsbild av problemet för att minska hot och våld på institutionerna. Läs mer
 • Olga Viberg
  Olga Viberg
  2015-12-09

  Pedagogik i mobilen suddar ut skillnaden mellan Sverige och Kina

  Mobilen som läromedel förenar svenska och kinesiska språkstudenter, trots att det finns stora skillnader i undervisningskultur. Det visar Olga Viberg i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet. Hon pekar på att det är mobiltekniken i sig som skapar en egen kultur, något som märks i jämförelsen mellan Sverige och Kina. Läs mer
 • 2015-12-08

  Effektivare CSN tar mindre hänsyn till människors situation

  – Handläggarna på Centrala studiestödsnämnden, CSN, har gått från att ha frihet att ta social hänsyn till människors situation till att bli mer renodlade administratörer på ett låneinstitut, säger Anders Bruhn, professor i socialt arbete vid Örebro universitet. I den brittiska tidskriften Social Policy and Administration presenterar han tillsammans med Mats Ekström, Göteborgs universitet, i dag modellen forskningen bygger på. Läs mer
 • 2015-12-08

  Örebroavhandling bakom satsning mot dödlighet hos nyfödda

  Resultatet av doktorsavhandlingen vid Örebro universitet blir nästa år en nationell satsning i Bangladesh för att minska dödligheten hos mödrar och nyfödda. – För mig är forskningen ett sätt att bidra för att göra nytta, säger Animesh Biswas. Läs mer
 • Rolf Lidskog
  Rolf Lidskog
  2015-12-04

  Brand eller storm - olika slutsatser av katastrofer i skogen

  Klimatförändringen ökar sannolikheten för hårda stormar och omfattande skogsbränder i Sverige. Båda kan få katastrofala följder, men uppfattas på olika sätt av yrkesfolk. Det viktigt att vara medveten om denna skillnad i uppfattning för att förstå varför vissa katastrofer leder till förändring i arbetssätt medan andra inte gör det visar ny forskning vid Örebro universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Sara Arvidson