Nyheter

 • Jeanette Åkerström
  Jeanette Åkerström
  2014-10-14

  Delaktighet viktig för unga i skolan

  Att bli sedd, lyssnad till och uppskattad som en som bidrar till gemenskapen är viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, men också att välja att inte vara delaktig. Det visar Jeanette Åkerströms doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet "Participation is everything" – Young people´s voicec on participation in school life. Läs mer
 • 2014-10-13

  Tävla med öppna data

  Har du en bra idé till en smart tjänst som du vill utveckla eller som du vill att någon annan utvecklar? Nu har du chans att delta i innovationstävlingen Öppna Örebro län. Läs mer
 • Peter Kirrander
  Peter Kirrander
  2014-10-13

  HPV-vaccin även för pojkar?

  Peniscancer är en ovanlig form av cancer men drabbar cirka 150 män i Sverige varje år. Ny Örebroforskning visar att HPV-viruset, som orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor, även förekommer i de flesta fall av peniscancer. Flickor vaccineras mot viruset i årskurs 6 och de nya resultaten väcker frågan om också pojkar ska vaccineras. Läs mer
 • Margunn Bjørnholt
  Margunn Bjørnholt
  2014-10-10

  Jämställdhet gynnade såväl familjeliv som karriär

  På 70-talet startade ett forskningsexperiment kring jämställdhet. Paren som deltog delade helt och hållet lika vad gällde hem och arbete. 30 år senare visar Örebroforskaren Margunn Bjørnholt att deras strävan efter jämställdhet gynnade inte bara familjelivet utan även pappornas karriär. Trots detta har familjernas söner, som nu själva är föräldrar, inte valt samma väg. Läs mer
 • 2014-10-09

  Kontakter för utveckling

  – Många länder i Afrika är i stort behov att utveckla ledarskap och styrning. Många problem på kontinenten beror på bristande ledarskap på många olika nivåer. Det säger Professor Bosela Eale, som är rektor vid International Leadership University, ILU, i Burundis huvudstad Bujumbura. Han och två lärare besökte i veckan Institutionen för hälsovetenskap och medicin, IHM, vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-10-09

  Debatt: Stäng inte dörren för utländska studenter

  För tre år sedan infördes studieavgifter för många utländska studenter. Tack vare stipendier har ändå en del studerat här. Men nu tycks det bli ändring på det. Budgetpropositionen tillåter inte mer än ynka 25 nya biståndsstipendier nästa år. Det skriver skriver Örebro universitets rektor Jens Schollin och sex andra universitetsrektorer på Dagens Industris debattsida. Läs mer
 • Stina Johansson, t v, och Marie Carlsson.
  Stina Johansson, t v, och Marie Carlsson.
  2014-10-08

  Utbytet gav meriterande publicering av C-uppsats

  Allt fler studenter upptäcker nyttan av att få internationella erfarenheter genom utbytesstudier. Sjuksköterskorna Marie Carlsson och Stina Johansson kunde tack vare ett Sida-stipendium resa till Burundi för att skriva sin C-uppsats under sista terminen vid Örebro universitet. Dessutom har de i höst fått den publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift, vilket inte är särskilt vanligt för C-uppsatser. Läs mer
 • 2014-10-08

  Plus och minus i ny kvalitetsutvärdering

  Specialpedagogexamen vid Örebro universitet håller hög kvalitet, speciallärarexamen har däremot brister. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste utvärdering av två utbildningar vid Örebro universitet. Läs mer
 • Lena Öijen
  Lena Öijen
  2014-10-07

  Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

  – Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, som nyligen lagt fram doktorsavhandlingen Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart. Läs mer
 • Eric Borgström
  Eric Borgström
  2014-10-06

  Nationella prov skapar onödiga problem

  – Krångla inte till det i onödan. Det säger Örebroforskaren Eric Borgström om svenskämnets nationella prov i skrivande. Hans forskning visar att gymnasieskolans prov bygger på flera olika idéer om vad skrivande är, och att dessa idéer lätt hamnar i konflikt med varandra. Detta, menar han, vållar såväl elever som lärare onödiga bekymmer. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson