Nyheter

 • 2015-09-23

  Rätt kost och styrketräning bromsar förlust av muskler

  En låggradig, kronisk inflammation kan ligga till grund för att vi med åldern förlorar våra muskler. Men utvecklingen går att vända med rätt kost och styrketräning. Det visar en ny Örebrostudie publicerad i Journal of Applied Physiology. Läs mer
 • Victor Kvarnhall, forskare i musikvetenskap
  Victor Kvarnhall
  2015-09-22

  Olika villkor för pojkar och flickor inom populärmusiken

  Varför präglas populärmusiken av mansdominans och könssegregering? Varför har pojkar större tilltro till sin egen musikaliska förmåga än vad flickor har? Ett svar är att pojkar lär sig av andra män. Det kan vara kompisar, pappor eller lärare, men det är alltid män. Victor Kvarnhall, forskare i musikvetenskap vid Örebro universitet, visar hur pojkar och män tar plats i det offentliga rummet. Läs mer
 • 2015-09-21

  Stärkt samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom

  Det finns ett starkt samband mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar. Det stöds av en ny forskningsstudie vid Örebro universitet. Sambandet är en bakterie, Porphyromonas gingivalis, som förutom tandlossning också kan framkalla inflammation i exempelvis hjärtats kranskärl. Det kan i sin tur leda till åderförkalkning och hjärtinfarkt. Läs mer
 • 2015-09-18

  Globalt nätverk söker studenter i Örebro

  Från början var de två som möttes och noterade att de "var de enda på sina universitet". Idag har detta par i forskarstudenter växt till ett världsomspännande nätverk med över 700 medlemmar som nu ordnar ett möte i Örebro. Läs mer
 • 2015-09-18

  Nytt bolag ska förverkliga idé som förbättrar patientsäkerheten

  Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB har bildat ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrica Nilssons innovation RAPP. Verktyget ska systematisera uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården. Läs mer
 • Simon Oja
  Simon Oja
  2015-09-17

  Sverigedemokraterna - en ulv i fårakläder?

  Sverigedemokraterna ses som ett parti med dubbla ansikten - att de inte är ärliga med sina åsikter utan har en dold agenda. Simon Oja, forskare i retorik vid Örebro universitet, har jämfört externt och internt riktad kommunikation och hans forskning visar att det inte stämmer - innehållet är detsamma även om partiet säger det på olika sätt. Läs mer
 • 2015-09-16

  Prisade för årets kandidatuppsats i kriminologi

  Malin Rehnvall och Johanna Strand har skrivit årets bästa kandidatuppsats i kriminologi vid Örebro... Läs mer
 • Elin Vimefall
  Elin Vimefall
  2015-09-16

  Barn jobbar på gården istället för att gå i skolan

  Ett av FN:s åtta millenniemål är att alla barn ska få gå i skolan men trots stora framsteg är det fortfarande 58 miljoner barn som inte gör det.– För att uppnå målet är det viktigt att identifiera vilka barn som inte får gå i skolan och varför. Min forskning visar att barn som bor i familjer som får all sin inkomst från det egna jordbruket oftare måste stanna hemma och arbeta, säger Örebroforskaren Elin Vimefall, som studerat hushåll i Kenya. Läs mer
 • Giulia Messina Dahlberg, forskare i pedagogik
  Giulia Messina Dahlberg
  2015-09-15

  Språkundervisning via internet – en fråga för alla

  Kan man läsa språk på distans när man inte kan se varandra? Vad händer mellan studenter som använder internet som miljö för sitt lärande? I sin avhandling i pedagogik från Örebro universitet visar Giulia Messina Dahlberg att förståelse för hur kommunikationen ser ut i det digitala klassrummet ökar förutsättningarna för att språkundervisning över internet ska bli en utbildning för alla. Läs mer
 • 2015-09-14

  Små fiskar hjälper Örebroforskare hitta den bästa plasten för miljön

  Att världshaven är fulla av plastskräp är välkänt men ännu vet ingen vilka effekter detta kommer att få. Forskare vid Örebro universitet har tillsammans med partners från nio olika länder fått 30 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka det. De ska bland annat ta reda på vilken typ av plast som är att föredra med tanke på hälsa och miljö. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson