Nyheter

 • Meriam Chatty
  Meriam Chatty
  2015-02-25

  EU:s fria rörlighet är inte till för alla

  Den fria rörligheten, EU-medborgarskapets grundpelare, ifrågasätts allt mer. EU-medborgare, som använder den, pekas ut som sociala turister, bördor och EU-migranter. Det skriver Örebroforskaren Meriam Chatty i sin doktorsavhandling i statskunskap. I hennes forskning står fri rörlighet i relation till migration och säkerhet i fokus. Läs mer
 • 2015-02-24

  Nytt avtal stärker läkarutbildning och klinisk forskning i Örebro

  Ett nytt samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro universitet lägger grund för att stärka läkarutbildningen, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. 54 miljoner kronor i statliga medel kommer nu att användas till kvalitetshöjande åtgärder. Läs mer
 • 2015-02-23

  Studenter arbetar för att minska restaurangernas matsvinn

  Läs mer
 • 2015-02-12

  Fysisk aktivitet höjer livskvaliteten bland äldre

  Fysisk och social aktivitet har stor betydelse för hur äldre människor ser på sitt eget välbefinnande. Däremot är det svårt att mäta välbefinnandet med hjälp av olika biomarkörer. Det här diskuterar Lovisa Olsson i sin doktorsavhandling i biomedicin vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset. Läs mer
 • Professor Laura Ervo
  Professor Laura Ervo
  2015-02-11

  Påverkar språk och kultur möjligheten till rättvisa?

  Vilken roll spelar språk, beteende och kultur för en rättvis rättegång? Forskning visar att missförstånd lägger hinder i vägen och nu får Örebro universitet 150 000 kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att inleda ett samarbete med Kina kring detta. Läs mer
 • 2015-02-10

  Fördjupade studier av barn i riskzonen

  Vilken betydelse har insatser för barn i familjer i riskzonen? För att undersöka detta har forskare vid Örebro universitet i år fått närmare en halv miljon kronor från Folkhälsomyndigheten. Förra året fick Örebro universitet närmare 1,5 miljon till projektet. Studien är en fortsättning på ett tidigare arbete med kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten, som stötts av Sveriges kommuner och landsting. Läs mer
 • Martin Längkvist
  Martin Längkvist
  2015-02-09

  Intelligenta robotar lär sig själva

  Robotar som känner igen bakterier i mat och varnar konsumenter för dåligt kött. En dator som kan analysera en nattsömn på mindre än en minut. Det är två Örebroprojekt som har blivit möjliga tack vare forskning inom så kallad djupinlärning.– Det innebär att datorer lär sig på egen hand och blir intelligentare än om de programmerats av människor, säger Örebroforskaren Martin Längkvist. Läs mer
 • Jürgen Degner
  Jürgen Degner
  2015-02-05

  Forskare utvecklar ungdomsvården

  – Vi har tagit fram ett program som bygger på att alla veckans timmar ska vara en del av behandlingen, säger Örebroforskaren Jürgen Degner som fått 400 000 från Statens institutionsstyrelse, SiS, för att sjösätta programmet. Läs mer
 • Lars-Gunnar Gunnarsson
  Lars-Gunnar Gunnarsson
  2015-02-03

  Tungt arbete ökar risken för ALS

  Muskelskador och tungt arbete kan markant öka risken att drabbas av ALS. Det visar en studie som Lars-Gunnar Gunnarsson, professor vid Örebro universitet, har gjort på uppdrag av AFA försäkring. Läs mer
 • Professor Håkan Stattin
  Professor Håkan Stattin
  2015-01-30

  Föräldrastöd minskar beteendeproblem hos barn

  Föräldrastödprogram kan effektivt minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en ny studie. Föräldrarna som deltog blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson