Nyheter

 • Tatiana Trifan
  Tatiana Trifan
  2015-04-22

  Konflikter hemma leder till bråk i skolan

  Ny forskning visar att ungdomar som har mycket konflikter med sina föräldrar oftare hamnar i bråk med vänner och klasskamrater.– Hemmet blir en grund för problem som sprider sig till skolan och fritiden, säger Tatiana Trifan, forskare i psykologi vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2015-04-17

  Programutbudet lockar till Örebro universitet

  Örebro universitet stärker sin position bland landets lärosäten. Trots att ansökningarna till landets... Läs mer
 • 2015-04-13

  Nytt program för dig som vill planera framtidens städer

  Vill du vara med och bestämma hur bostäder, parker, skolor och affärer ska planeras och byggas? Då är Örebro universitets nya samhällsplanerarprogram, som startar i höst, rätt utbildning för dig. Samhällsplanering spelar en viktig roll för att forma en hållbar framtid i såväl staden som på landet. Läs mer
 • 2015-04-10

  Franska ambassadören talade klimatfrågor på universitetsbesök

  Ett globalt och folkligt engagemang kring klimatfrågorna skulle vara en värdefull hjälp inför... Läs mer
 • Margareta Möller
  Margareta Möller
  2015-04-01

  Miljoner till forskning om effekter av insatser för ungas hälsa

  Örebro universitet höll sig väl framme när beslut fattades inom utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Två projekt under ledning av Margareta Möller (4,6 milj kr) respektive Lars Hultkrantz (3,6 milj kr) fick treåriga bidrag. De var två av de totalt nio projekt som fick pengar i utlysningen, som gjordes gemensamt av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer
 • 2015-04-01

  Studenter på hemvändarresa berättar om Örebro universitet

  Nicole Nilsson, Paul Barton och Nathalie Rundgren läser sjuksköterskeprogrammet, juristprogrammet och läkarprogrammet. Alla tre kommer från den blekingska staden Karlskrona. Nu återvänder de hem och besöker sina gamla gymnasieskolor för att rekrytera nya studenter till Örebro universitet och för att berätta om sina utbildningar. Läs mer
 • 2015-03-25

  Micro-RNA - nyckeln till tidig diagnos av livmodercancer

  Cancer i livmodern är den vanligaste gynekologiska cancerformen för kvinnor i västvärlden. Örebroforskaren Sanja Jurcevic har i sin forskning studerat så kallat mikro-RNA som kan användas för att snabbare diagnosticera livmodercancer. En tidigare och enklare diagnostik skulle hjälpa många kvinnor. Läs mer
 • 2015-03-23

  Örebro universitet startar nytt program i kriminologi

  Nu är det klart. Örebro universitet ger ett nytt utbildningsprogram i kriminologi som är öppet att söka redan nu och startar i höst. - Det finns en tydlig efterfrågan på ett kriminologiprogram både hos studenter och arbetsgivare och vi har bra förutsättningar att erbjuda en unik och väldigt bra utbildning, säger professor Henrik Andershed, enhetschef för kriminologiämnet vid Örebro universitet och lärare på programmet. Läs mer
 • 2015-03-23

  Musikbranschen under lupp

  Forskare vid Örebro universitet ska med stöd av Riksbankens jubileumsfond titta närmare på musikbranschen. Skärningspunkten mellan samhälle, genus och musik är i fokus.– Män lyfts fram som tekniskt kompetenta och kreativa. När det gäller kvinnor är det däremot deras utseende snarare än deras färdigheter som är i fokus, säger Sam de Boise, forskare i musikvetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2015-03-18

  Bättre omsorg för människor med funktionshinder

  Hur kan vi ge människor med funktionshinder bättre stöd? Hallsbergs kommun samarbetar med forskare vid Örebro universitet för att utveckla sin verksamhet.– Vår utgångspunkt är att alla människor behöver få motivation och möjligheter att utvecklas, säger Jürgen Degner, forskare i socialt arbete, som leder projektet. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson