Nyheter

 • Stig A. Nohrstedt
  Stig A. Nohrstedt
  2014-11-11

  Okunnig krigsjournalistik ökar säkerhetsrisker

  – Journalistutbildningarna måste bli bättre med obligatoriskt innehåll om folkrätt och mänskliga rättigheter. Mediernas misslyckande i rapporteringen om folkrättsliga frågor i konflikter allt ifrån Kuwaitkriget till inbördeskriget i Syrien innebär ökade säkerhetsrisker. Det säger författarna till boken New Wars, New Media and New War Journalism, Stig A. Nohrstedt, Örebro universitet och Rune Ottosen, Oslo och Akershus universitet. Läs mer
 • Zelal Bal
  Zelal Bal
  2014-11-10

  Framtidstro driver kurdiska politiker trots personliga risker

  Hoppfullhet. Örebroforskaren Zelal Bal ger en bild av kurdiska politikers röster som fulla av just hopp. Hon har i sin doktorsavhandling undersökt deras möjligheter att påverka politiken i Turkiet. Hennes forskning beskriver ett stort politiskt engagemang trots personliga risker och en stark framtidstro. Läs mer
 • 2014-11-07

  Örebro universitet placerar sig bäst bland landets läkarutbildningar

  Medicine studerandes förbund, som är en del av Sveriges läkarförbund, har utvärderat landets sju läkarutbildningar. Örebro universitet får högsta betyg på såväl de praktiska som de teoretiska delarna. Läs mer
 • Jonas Halfvarson
  Jonas Halfvarson
  2014-11-07

  32 miljoner till forskning om mag-tarmsjukdomar

  Örebroforskaren Jonas Halfvarson har fått 32 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Läs mer
 • Professor Eleonor Kristoffersson
  Professor Eleonor Kristoffersson
  2014-11-06

  4,9 miljoner till forskning om moms

  Mervärdesskatt eller moms står för en tredjedel av skatteintäkterna i Sverige och i många andra EU-länder. Forskare vid Örebro universitet har fått 4,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vilka olikheter det finns mellan Österrike, Tyskland och Sverige när det gäller avdrag för ingående moms. Läs mer
 • Jonas Gerdin
  Jonas Gerdin
  2014-11-06

  Undersöker hur mätningar påverkar forskningen

  Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan på Örebro universitet har fått närmare sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att under fyra år studera hur olika prestationsmätningar av forskningen påverkar både forskningen och synen på vad en forskare är. Ett stort antal forskare ska få ge sin bild av detta och resultatet kan få stor betydelse i debatten om svensk forsknings kvalitet. Läs mer
 • 2014-11-05

  Fortsatt föräldrastödsutbildning

  Örebro universitet fortsätter att inom ämnet Folkhälsovetenskap erbjuda utbildning i föräldrastödjande arbete. I den nya regeringens budgetproposition skriver man Folkhälsomyndighetens uppdrag att erbjuda den här utbildningen genom universitetet ska fortsätta och under 2015 ordnas två kurser Läs mer
 • 2014-11-05

  Kulturrådspengar till kulturprisbelönat teaterprojekt

  Delaktighet och teater, DoT-projektet, som handlar om teckenspråkig scenkonst, har fått 750 000 kr för sitt tredje projektår från Statens kulturråd. Projektet får ytterligare uppmärksamhet genom att Örebro läns landsting ger 2014 års kulturpris på 50 000 kr till Alexandra Royal, bland annat för hennes insatser i DoT där hon är projektkoordinator och producent. Läs mer
 • 2014-11-05

  50 års forskning om människors utveckling i ny bok

  Forskningsprogrammet IDA startade i Örebro i mitten av 1960-talet och har följt en stor grupp 10-åringar genom livet. I boken Att studera människors utveckling sammanfattar forskare vad denna unika studie kan berätta om oss. Läs mer
 • Erik Lundberg
  Erik Lundberg
  2014-11-03

  Konkurrens från nya arenor när politiken utformas

  – De statliga kommittéerna har fått konkurrens från andra arenor när politiken ska formas. Men de är fortfarande en viktig spegling av den svenska statsförvaltningen och de värderas också högt bland de som deltar. Det säger Erik Lundberg, som i sin doktorsavhandling i statskunskap vid Örebro universitet har granskat civilsamhällets deltagande i samband med utformningen av svensk politik. Läs mer

Uppdaterad: 2014-09-02

Sidansvarig: Sara Arvidson