Nyheter

Forskningsnyheter

 • Micael Waldenborg
  Micael Waldenborg
  2014-11-24

  Enklare hitta okänd hjärtsjukdom med ultraljud

  – Alla patienter har rätt att få en korrekt diagnos. Takotsubo eller ”broken heart syndrome” är en ganska okänd sjukdom och inte alldeles enkel att upptäcka. Min avhandling är en del i att förbättra diagnosmetoderna och även ett led i att göra sjukdomen mer känd. Det säger Micael Waldenborg, forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Läs mer
 • Professor Ulrica Nilsson
  Professor Ulrica Nilsson
  2014-11-21

  Rapp ger patienter trygghet efter operation

  I Sverige genomförs en miljon dagkirurgiska operationer varje år men det finns ingen systematisk uppföljning av patienternas återhämtning. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att en app, som ger patienter trygghet och sjukvården en kvalitetskontroll, ska bli verklighet. Läs mer
 • Ida Schoultz
  Ida Schoultz
  2014-11-20

  Många äldre drabbas av magproblem

  En studie vid Örebro universitet visar att tre av fyra äldre lider av olika former av magproblem. De vanligaste är förstoppning eller diarré. Nu ska forskarna ta reda på vad som ligger bakom detta och hur man kan förbättra maghälsan hos äldre. Läs mer
 • Mikael Svensson
  Mikael Svensson
  2014-11-19

  Ny forskning utvärderar insatser för psykiskt funktionsnedsatta

  Mikael Svensson, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, får tillsammans med Johanna Gustavsson, forskare i handikapvetenskap vid Örebro universitet, 800 000 kronor från forskningsrådet Forte. De ska starta ett projekt som ska utvärdera en specifik insats (”Supported Employment”) för att stärka sysselsättningsmöjligheter och livskvalitet för individer med psykisk funktionsnedsättning. Läs mer
 • Christian Lundahl
  Christian Lundahl
  2014-11-19

  Studerar internationella trender i skolan

  Det saknas kunskaper om internationella trender påverkar nationella utbildningssystem och även om hur en enskild nation kan ge upphov till internationellt spridda ideal. Den bristen ska professor Christian Lundahl vid Örebro universitet råda bot på med hjälp av ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, VR. Läs mer
 • Inger Wätterbjörk
  Inger Wätterbjörk
  2014-11-17

  Att informera kring ett laddat ämne

  Barnmorskan Inger Wätterbjörk har i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet undersökt hur blivande föräldrar uppfattar informationen om fosterdiagnostik i början av graviditeten. Läs mer
 • Professor Jana Jass
  Professor Jana Jass
  2014-11-12

  Ny forskning för att bekämpa antibiotikaresistens

  Jana Jass, professor i biologi vid Örebro universitet, får 5 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att förbättra möjligheterna att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier. Läs mer
 • Anna Kärrman
  Anna Kärrman
  2014-11-12

  3,2 miljoner till forskning om faran med plast i havet

  Örebroforskare har fått 3,2 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka vilken inverkan plast har på det marina ekosystemet. Läs mer
 • Karin Hedström
  Karin Hedström
  2014-11-11

  Vill göra e-tjänster till för alla

  Karin Hedström, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, har fått 300 000 kr till en förstudie hon kallar E-tjänster för alla. Det handlar om att lägga grunden till ett innovationsprojekt, som ska utveckla offentliga e-tjänster på ett sätt så att de blir användbara för alla, att medborgarna ska känna sig inkluderade vid användning av e-tjänster. Läs mer
 • Stig A. Nohrstedt
  Stig A. Nohrstedt
  2014-11-11

  Okunnig krigsjournalistik ökar säkerhetsrisker

  – Journalistutbildningarna måste bli bättre med obligatoriskt innehåll om folkrätt och mänskliga rättigheter. Mediernas misslyckande i rapporteringen om folkrättsliga frågor i konflikter allt ifrån Kuwaitkriget till inbördeskriget i Syrien innebär ökade säkerhetsrisker. Det säger författarna till boken New Wars, New Media and New War Journalism, Stig A. Nohrstedt, Örebro universitet och Rune Ottosen, Oslo och Akershus universitet. Läs mer

Uppdaterad: 2013-08-19

Sidansvarig: Sara Arvidson