Nyheter

Forskningsnyheter

 • Anna Petersén
  Anna Petersén
  2014-04-14

  Dags öka värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete

  I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter, även de kunskaper, som inte ligger allra närmast det naturvetenskapliga idealet. Läs mer
 • Jan-Erik Johansson.
  Jan-Erik Johansson.
  2014-04-11

  Banbrytande studie om prostatacancer fick pris

  Operation eller inte är en omdiskuterad fråga i behandlingen av patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Redan 1977 inledde läkare vid urologkliniken en studie av 223 patienter, som de efter 30 år beskrev i världens mest ansedda urologtidskrift, European Urology. Publiceringen belönades i dag med priset för 2013 års bästa artikel. Läs mer
 • Dimiter Driankov
  Dimiter Driankov
  2014-04-10

  Anslag som spetsar robotikforskningen

  Tack vare en satsning från KK-stiftelsen på 36 miljoner kronor och med tillskott från näringslivet kan Örebro universitet samla forskare från två framgångsrika områden inom robotik till ett nytt område, som kallas Semantiska Robotar. Satsningen kommer att sysselsätta sju-åtta forskare på heltid och dessutom ett antal gästforskare, postdokforskare och doktorander i olika perioder. Läs mer
 • Ulf Söderström
  Ulf Söderström
  2014-04-09

  Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

  Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn. Det här visar barnläkaren Ulf Söderström i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-04-08

  Tioårsjubileum för framgångsrik linje

  Målet för Linje 14 är att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer i Örebro. I dag hade projektet tioårsjubileum och samtidigt presenterades en statistisk undersökning av Linje 14. Läs mer
 • Åke Grönlund
  Åke Grönlund
  2014-04-08

  Bidrar till digital strategi i skolan

  Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan. Läs mer
 • Jenny Alsarve
  Jenny Alsarve
  2014-04-04

  Örebroforskare får Torgny T. Segerstedts pris 2014

  Vartannat år delas Torgny T. Segerstedts pris ut till den bästa artikeln i tidskriften Sociologisk forskning. Denna gång gick priset till Örebroforskarna Jenny Alsarve och Katarina Boye för en artikel om fördelningen av föräldraledighet. Den visar att trots att de flesta par i deras intervjustudie eftersträvar jämställdhet väger traditionella argument tungt. Läs mer
 • Ann-Christin Randahl
  Ann-Christin Randahl
  2014-03-27

  Ämnet avgör skrivstrategi hos gymnasieelever

  De utnyttjar de resurser som finns, väljer strategi efter ämne, och låter texten leva tills sista punkten är satt. Det är några av slutsatserna i en ny avhandling av Ann-Christin Randahl, doktorand i svenska vid Södertörns högskola och Örebro universitet om gymnasieelevers skrivprocess. Läs mer
 • Gabriel Linton
  Gabriel Linton
  2014-03-25

  Ledarstil viktig för att nå marknaden med uppfinningar

  Att lyckas skapa affärsrelationer för att nå ut på marknaden med sin produkt har stor betydelse. För nystartade, teknikbaserade företag är det ofta svårt utan hjälp av distributörer och återförsäljare. Chanserna att lyckas skapa en sådan affärsrelation beror i hög grad beror på hur väl ledarstil och uppfinningens art matchar rätt marknadssituation, det visar forskarna Gabriel Linton och Johan Kask vid Handelshögskolan på Örebro universitet i en artikel i den kanadensiska tidskriften Journal of Small Business & Entrepreneurship. Läs mer
 • Professor Åke Grönlund
  Professor Åke Grönlund
  2014-03-21

  Ny teknik i skolan ger resultat

  Datorn är ingen silverkula som kan lösa alla problem men när skolor använder teknik på rätt sätt ger det resultat. Det skriver professor Åke Grönlund i sin nya bok Att förändra skolan med teknik. Läs mer

Uppdaterad: 2013-08-19

Sidansvarig: Sofia Larsen