Nyheter

Forskningsnyheter

 • Elisabeth Liedström
  Elisabeth Liedström
  2014-04-23

  Informella vårdare i behov av stöd

  Det finns ett stort behov att stötta anhöriga, som vårdar långvarigt sjuka, funktionshindrade och äldre. Samhället har en skyldighet att göra det och Elisabeth Liedström har i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Örebro universitet undersökt anhörigas livssituation. Hon vill se en satsning på en partnerskapsmodell. Läs mer
 • Lena Gunnarsson
  Lena Gunnarsson
  2014-04-23

  Belönad för sin bok om könsmaktordning

  The International Association for Critical Realism, IACR, har tilldelat genusforskaren Lena Gunnarsson vid Örebro universitet 2013 års Cheryl Frank Memorial Prize. Hon doktorerade förra året och hennes avhandling gavs senare ut i bokform, The Contradictions of Love: Towards a Feminist-Realist Ontology of Sociosexuality (Routledge). Läs mer
 • Frans Prenkert
  Frans Prenkert
  2014-04-22

  Ökad e-handel förändrar matbutikens roll

  En forskargrupp vid Handelshögskolan på Örebro universitet under ledning av docent Frans Prenkert har fått 2,5 miljoner kronor av Handelns utvecklingsråd, HUR. Projektet ska undersöka hur e-handeln med dagligvaror påverkar ekonomi, hållbarhet och organisering av nätverk för distribution av matvaror. ICA Parken i Örebro och e-handelslösningen Handla24 kommer att ingå i en fallstudie. Läs mer
 • Anna Petersén
  Anna Petersén
  2014-04-14

  Dags öka värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete

  I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter, även de kunskaper, som inte ligger allra närmast det naturvetenskapliga idealet. Läs mer
 • Jan-Erik Johansson.
  Jan-Erik Johansson.
  2014-04-11

  Banbrytande studie om prostatacancer fick pris

  Operation eller inte är en omdiskuterad fråga i behandlingen av patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Redan 1977 inledde läkare vid urologkliniken en studie av 223 patienter, som de efter 30 år beskrev i världens mest ansedda urologtidskrift, European Urology. Publiceringen belönades i dag med priset för 2013 års bästa artikel. Läs mer
 • Dimiter Driankov
  Dimiter Driankov
  2014-04-10

  Anslag som spetsar robotikforskningen

  Tack vare en satsning från KK-stiftelsen på 36 miljoner kronor och med tillskott från näringslivet kan Örebro universitet samla forskare från två framgångsrika områden inom robotik till ett nytt område, som kallas Semantiska Robotar. Satsningen kommer att sysselsätta sju-åtta forskare på heltid och dessutom ett antal gästforskare, postdokforskare och doktorander i olika perioder. Läs mer
 • Ulf Söderström
  Ulf Söderström
  2014-04-09

  Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

  Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn. Det här visar barnläkaren Ulf Söderström i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-04-08

  Tioårsjubileum för framgångsrik linje

  Målet för Linje 14 är att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer i Örebro. I dag hade projektet tioårsjubileum och samtidigt presenterades en statistisk undersökning av Linje 14. Läs mer
 • Åke Grönlund
  Åke Grönlund
  2014-04-08

  Bidrar till digital strategi i skolan

  Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan. Läs mer
 • Jenny Alsarve
  Jenny Alsarve
  2014-04-04

  Örebroforskare får Torgny T. Segerstedts pris 2014

  Vartannat år delas Torgny T. Segerstedts pris ut till den bästa artikeln i tidskriften Sociologisk forskning. Denna gång gick priset till Örebroforskarna Jenny Alsarve och Katarina Boye för en artikel om fördelningen av föräldraledighet. Den visar att trots att de flesta par i deras intervjustudie eftersträvar jämställdhet väger traditionella argument tungt. Läs mer

Uppdaterad: 2013-08-19

Sidansvarig: Sofia Larsen