Nyhetsarkiv 2012

Vem är den goda läraren?

2012-09-07

I den nya boken Föreställningar om den goda läraren presenterar Örebroforskare historiska och aktuella perspektiv på frågor kring dagens skola. Varför är vår bild av skola, lärare och lärarutbildning så negativ? Ges lärare det förtroende som deras utbildning berättigar dem till?

Professor Tomas Englund
Professor Tomas Englund

Boken är ett resultat av projektet Den goda läraren, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond. Projektet har undersökt hur det utbildningspolitiska systemskifte som det svenska skolsystemet genomgått under de senaste decennierna har påverkat skola, lärare och lärarutbildning men blickar också längre bakåt i historien. Forskarna har undersökt vilken roll bland annat utbildningspolitiken, läroplaner, det internationella inflytandet och massmedierna har spelat.

– Vi har undersökt hur förväntningarna på "den gode läraren" sett ut tidigare och hur de ser ut i dag, säger bokens redaktör Tomas Englund, professor i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet.

Bild på boken

Tomas Englund kommer att presentera boken på ett högre seminarium.

Måndag 10 september klockan 15.15 i sal F133, Örebro universitet.

Länkpil Läs mer om boken på bokförlaget Daidalos hemsida

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet, Daidalos

Uppdaterad: 2012-11-19

Sidansvarig: webbsupport