Nyheter

Reportage

 • 2015-10-02

  Olivia byter Örebro mot Brighton i en termin

  Olivia Borglund Hjalmarsson läser sin fjärde termin på socionomprogrammet vid Örebro universitet. Den här terminen har hon valt att via Erasmus förlägga sina studier som utbytesstudent till University of Brighton i Storbritannien. Läs mer
 • Olsson-Jass
  Per-Erik Olsson och Jana Jass.
  2013-05-11

  Molekylärt pussel för ny medicin

  Centrum för livsvetenskap är sedan 2005 en forsknings­miljö inom ämnena biologi, kemi, biomedicin och medicin. Bland annat har forskare gjort uppmärksammade fynd av medicinrester i Hjälmaren och kunnat se hur ämnen från flamskydds­medel är skadliga för människan. Läs mer
 • Sangeeta Bagga-Gupta
  Sangeeta Bagga-Gupta
  2013-05-11

  Flerspråkighet – en rikedom vi vänder ryggen

  Efter 20 år återvänder professor Sangeeta Bagga-Gupta till den plats där hennes forskning en gång började. I sin doktorsavhandling följde hon – med fokus på lärande, kommunikation och genus – kvinnor som arbetar för en frivilligorganisation i Indien. Åter på plats blir hon påmind om västvärldens fattigdom när det gäller språk och vårt koloniala synsätt på kvinnors utveckling. Läs mer
 • 2012-11-11

  Styrketräning bromsar åldrandet

  Med åldern minskar vår muskelmassa, men när minskningen leder till signifikant nedsatt muskelfunktion, sarkopeni, kan det få allvarliga konsekvenser. Forskare vid Örebro universitet arbetar för att utveckla kost- och träningsprogram, som kan hjälpa oss att bättre bevara musklernas funktion livet ut och undvika onödigt lidande. Läs mer
 • 2012-05-22

  Bakterier - små men livsviktiga

  Kost, bakterier, tarm och hjärna – i våra kroppar pågår dagligen ett samspel som har stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Att tarmbakterier är viktiga för matsmältningen ärvälkänt sedan länge, men nu har forskarna fått upp ögonen för att bakterierna kan spela en mycket större roll än så. Läs mer
 • Liisa Husu.
  2012-05-22

  Liisa Husu - genusprofessor på internationell arena

  Liisa Husu var med som "femokrat" och byggde upp genusvetenskapen och jämställdhetsarbetet inom akademin och forskningen. Nu är hon professor i genusvetenskap och anlitas som expert på den internationella arenan. Läs mer
 • Forskare Jonas Gerdin.
  2012-05-22

  Så styr man mot framgång

  Styrsystem i företag, myndigheter och andra organisationerblir allt mer komplexa. Såväl finansiella som icke-finansiellaprestationer mäts och följs upp i större utsträckning. Forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Organizational Control, CEROC, undersöker hur beslutsfattareanvänder sådan information och hur det påverkar olika verksamheter. Läs mer
 • Lotta Sartz.
  Lotta Sartz.
  2011-11-15

  Skolbarn blir forskare – på riktigt

  Skolelever i Skinnskatteberg och Kopparberg hjälper universitetets forskare att lösa lokala miljöproblem. I ett samarbete mellan skolorna och Örebro universitet ska barnen i årskurs sju genomföra viktiga experiment i riktiga forskningsprojekt. Läs mer
 • Peter Berglez och Ulrika Olausson.
  Peter Berglez och Ulrika Olausson.
  2011-11-15

  Att se världen som helhet en utmaning för media

  Forskarna Peter Berglez och Ulrika Olausson twittrar i yrket men de ser framför allt de sociala medierna som en väckarklocka för en nyhetsbransch i kris. Örebroforskarna anser att tidningar, tv och radio måste utvecklas och göra det de sociala medierna inte kan – att se världen som en plats och genom analyser och fördjupningar placera händelser i sitt sammanhang. Läs mer
 • Professor Silvia Coradeschi.
  Professor Silvia Coradeschi.
  2011-11-15

  Robotar för trygghet och ökad livskvalitet

  Intelligenta system och robotar kan underlätta och förgylla vardagen för de flesta av oss. Men för sjuka och äldre handlar det om mycket mer – trygghet, självständighet och ökad livskvalitet. Målet för universitetets robotikforskare är därför att utveckla tekniska lösningar som hjälper äldre människor att bo kvar i sitt eget hem. Läs mer

Uppdaterad: 2011-10-13

Sidansvarig: Sara Arvidson