Nyheter

Nyheter - Handelshögskolan

  • 2015-05-21

    Miljontals kronor går till kampanjer utan resultat

    Myndigheter i Sverige och många andra länder spenderar varje år miljontals kronor på olika informations- och upplysningskampanjer, som inte ger några långsiktiga effekter. Det visar en ny studie av forskare vid Örebro universitet, Karlstads universitet och Norwegian Social Research publicerad i Journal of Pension Economics and Finance i dag. Läs mer
  • Ann-Sofie Hellberg, forskare i informatik vid Örebro universitet
    Ann-Sofie Hellberg
    2015-05-20

    Svårt att styra IT-projekt

    IT-projekt inom offentlig förvaltning är ofta komplexa, med en mängd olika aktörer som samverkar. Det visar Ann-Sofie Hellberg, forskare i informatik, i sin avhandling om e-förvaltning. Läs mer
  • Karin Hedström
    Karin Hedström
    2015-05-18

    Gränsen mellan jobb och hem suddas ut

    Örebroforskaren Karin Hedström har undersökt hur människor reagerar när gränsen mellan det privata och professionella suddas ut. Läs mer
  • 2015-05-06

    Sänk tröskeln kring öppna data för fler lyckade projekt

    – Det finns mycket att vinna med en öppnare offentlig verksamhet. Dels möjligheten att granska, delta och påverka men också att starta företag och utveckla innovationer baserade på öppna data, säger Iryna Susha. Hon har i sin doktorsavhandling i informatik vid Örebro universitet undersökt vilka möjligheter som finns och vilka hinder som kvarstår när det gäller open government. Läs mer
  • Margareta Möller
    Margareta Möller
    2015-04-01

    Miljoner till forskning om effekter av insatser för ungas hälsa

    Örebro universitet höll sig väl framme när beslut fattades inom utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Två projekt under ledning av Margareta Möller (4,6 milj kr) respektive Lars Hultkrantz (3,6 milj kr) fick treåriga bidrag. De var två av de totalt nio projekt som fick pengar i utlysningen, som gjordes gemensamt av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer
  • 2015-03-04

    Gymnasieelever besöker universitetet

    Gymnasieelever från hela länet och bland annat Mariestad och Arboga kom till Örebro i dag för att få reda på mer om universitetets utbildningar. Samtidigt fanns det en möjlighet att gå på föreläsningar i datateknik, offentlig förvaltning och kriminologi. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Henrik Broborg