Nyheter - Handelshögskolan

Informatikforskare publicerar artikel om anpassning av systemutvecklingsmetoder

2012-02-14

Att systemutvecklingsmetoder inte används som de beskrivs i läroböcker är vedertaget. Istället sker anpassningar av dem till specifika projektförutsättningar. Dessa anpassningar kan ske både strukturerat innan projektet och successivt under projektets gång. En utmaning med den inledande typen av anpassning är att samla in vilka krav projektgruppen har på metoden. Fredrik Karlsson, docent i informatik vid Örebro universitet, har tillsammans med Pär Ågerfalk, professor i vid Uppsala universitet utvecklat ett arbetssätt och ett IT-baserat stöd för att samla in metodkrav och genomföra anpassningen. Tanken bakom det nyutvecklade arbetssättet är att anpassningsarbetet görs i workshopform för att öka projektmedlemmarnas förståelse för varandras behov och på så vis öka det faktiska användandet under projekten.

Forskningsresultaten presenteras i Information and Software Technology
(länken till artikeln är: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584912000031)

Uppdaterad: 2012-02-14

Sidansvarig: Henrik Broborg