Nyheter - Handelshögskolan

Stefan Fölster - Frånkoppling sker

2012-03-09

Möt Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Han beskriver det ekonomiska läget i världen, Europa, Sverige och Örebro län.

Välkommen till Svenskt Näringslivs presentation av konjunkturprognosen för
kvartal 1, 2012.

"Deltagare i Svenskt Näringslivs Företagarpanel har hjälpt oss att kunna genomföra den regionala och nationella analysen. Via Företagarpanelen får vi vid varje konjunkturprognos in närmare 5 000 svar. Nu får du tillfälle att ta del av resultaten, ställa följdfrågor och ge kommentarer direkt till Stefan.

Stefan Fölster kommer att svara på:
- Hur återhämtar sig de nordiska länderna?
- Vad går medelhavsländerna till mötes?
- Vilken träffsäkerhet har prognosmakare?
- Vad är svarta svanar?"


Fredag den 23 mars, klockan 11.00-12.00

Plats: Örebro universitet, Hörsal L2 (Långhuset)

Uppdaterad: 2012-03-12

Sidansvarig: Henrik Broborg