Nyheter

Nyheter - Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

 • 2014-06-25

  Gymnasielärarutbildning i matematik till Örebro universitet

  Örebro universitet får rätt att utfärda ämneslärarexamen i matematik med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Beslutet meddelade Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbete) på tisdagen. Det innebär att den nya inriktningen går att söka redan till höstterminen 2015. Läs mer
 • Professor Liisa Husu
  Professor Liisa Husu
  2014-06-23

  Liisa Husu om ojämställdhet i forskningen på europeiska arenor

  I dag på Euroscience Open Forum, ESOF, i Köpenhamn berättar Örebroprofessorn Liisa Husu om hur de nordiska länderna har arbetat för att nå könsbalans i forskningen. ESOF är en mötesplats för europeiska forskare, politiker, tjänstemän, media, och andra som är intresserade av den europeiska forskningens utmaningar. ESOF pågår 21-26 juni. Läs mer
 • Karin Hedström
  Karin Hedström
  2014-06-16

  Elektronisk ID-kontroll påverkar alla

  Hur människors förtroende för samhället och för olika företag påverkas av att datorer tar över många funktioner är högintressant för docent Karin Hedström i hennes forskning i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Ett forskningsprojekt tillsammans med forskare på Linköpings universitet har nyligen resulterat i boken Vem är vem på nätet?, som ges ut med stöd av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer
 • Peter Berglez
  Peter Berglez
  2014-06-12

  Givande samarbete trots skillnader

  Internationellt samarbete mellan olika universitet innebär ofta att man studerar förhållanden i respektive land och jämför resultaten. Men det behöver inte vara så. I samarbetet med Makerereuniversitetet i Uganda har Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet i stället arbetat med att jämföra metoder och dra nytta av varandras erfarenheter. Läs mer
 • Sangeeta Bagga-Gupta
  Sangeeta Bagga-Gupta
  2014-06-11

  Tre internationella aktiviteter avslutade forskarskolan LIMCUL

  Tre internationella forskningssymposier och workshops i år och förra året markerar avslutningen av den nationella forskarskolan LIMCUL. I dessa medverkade framstående internationella forskare med olika perspektiv på LIMCUL:s huvudteman – literacies, flerspråkighet och kulturella praktiker. Aktiviteterna hölls i november 2013 i Stockholm, i mars och i början av juni i Örebro. Universitetet här har varit värd för projektet, som Vetenskapsrådet anslog 13 miljoner kronor till 2008. Läs mer
 • Ali Abdelzadeh
  Ali Abdelzadeh
  2014-06-10

  Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

  Örebroforskaren Ali Abdelzadeh har undersökt vad som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar i sin doktorsavhandling. Läs mer
 • 2014-06-04

  Mäta kvalitet i högre utbildning

  I dag ska allt mätas, vägas och utvärderas - inte minst i det offentliga. Professorerna Per Ledin och David Machin vid Örebro universitet har fått 80 000 kronor i stipendium från Erik Wellanders fond för att undersöka hur detta påverkar högre utbildning. De tar sitt avstamp i språket för att ta reda på vad som händer när kvalitet ska mätas och studenten blir en kund. Läs mer
 • Walid Al-Saqaf
  Walid Al-Saqaf
  2014-06-02

  Verktyget som rundade arabisk censur

  Arabiska internetanvändare är kritiska till att västerländska storföretag hjälper totalitära regimer med datorteknik för att övervaka och censurera internet. De har också en annan inställning till vilken typ av innehåll som kan censureras. Det här framgår av Walid Al-Saqafs doktorsavhandling vid Örebro universitet. Den tvärvetenskapliga avhandlingen konstruerar ett verktyg – Alkasir – för att kringgå censuren och användarna av verktyget har utfrågats om sin syn på censur och yttrandefrihet. Läs mer
 • 2014-03-31

  Rektor Jens Schollins förordnande förlängs med två år

  Regeringen har nu beslutat att ge Örebro universitets rektor Jens Schollin fortsatt förtroende som rektor i ytterligare två år. Jens Schollin tillträdde som rektor den 1 juli 2008. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: webbsupport