Nyheter

Nyheter - Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

 • 2014-10-27

  Ny global förening av ledande genusforskningscentra

  – Detta är ett viktigt steg som vidgar genusforskningens internationella plattform, säger Örebroprofessorn Liisa Husu om den nybildade föreningen International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, Rings. Den grundades formellt i Örebro i fredags och då fanns 21 centra från 14 länder representerade. Läs mer
 • 2014-10-21

  Studie om döva barns påverkan av hörselimplanat nominerad till Årets avhandling

  Ingela Holmströms forskning kring användningen av hörselimplantat bland döva barn har uppmärksammats internationellt. Nu har hennes avhandling blivit nominerad till Årets avhandling (Dissertation of the Year 2013 Award) av/hos den amerikanska organisation NCA. Läs mer
 • Liudmila Voronova
  Liudmila Voronova
  2014-10-20

  Tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

  Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden. Det visar Liudmila Voronovas doktorsavhandling på Södertörns högskola och Örebro universitet, Gendering in Political Journalism. Läs mer
 • Louise Berglund
  Louise Berglund
  2014-10-17

  Kan slutföra medeltida maktstudier

  – Jag blev verkligen extremt överraskad och självfallet mycket glad över den här möjligheten att slutföra forskningsprojekt som jag arbetat länge med. Det säger universitetslektorn i historia vid Örebro universitet, Louise Berglund, efter beskedet att hon fått närmare två miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond. Läs mer
 • Liisa Husu
  Liisa Husu
  2014-10-17

  Liisa Husu i afrikansk genuspanel

  Att överbrygga klyftan mellan könen är ett av flera teman vid det andra ministermötet om vetenskap, teknologi och innovation i Afrika den 14-17 oktober i Rabat i Marocko. Professor Liisa Husu vid Örebro universitet är en av talarna i konferensens genuspanel, som ska belysa könsmönster i vetenskap och innovation och diskutera hur utbildning, vetenskapliga organisationer och forskningspolitiken kan främja jämställdhet och mångfald. Läs mer
 • Professor Göran Eriksson
  Professor Göran Eriksson
  2014-10-17

  Reality-tv som driver med arbetarklassen

  Det gäller att shoppa mycket och billigt. Men det handlar inte om att fylla ett behov eller om design och stil. I alla fall om man får tro den bild som tv-programmet Ullared ger av Gekås kunder. Medie- och kommunikationsprofessorn Göran Eriksson har tittat närmare tv-programmet – och de känslor som det väcker. Resultaten har publicerats i tidskriften Critical Discourse Studies. Läs mer
 • Margunn Bjørnholt
  Margunn Bjørnholt
  2014-10-10

  Jämställdhet gynnade såväl familjeliv som karriär

  På 70-talet startade ett forskningsexperiment kring jämställdhet. Paren som deltog delade helt och hållet lika vad gällde hem och arbete. 30 år senare visar Örebroforskaren Margunn Bjørnholt att deras strävan efter jämställdhet gynnade inte bara familjelivet utan även pappornas karriär. Trots detta har familjernas söner, som nu själva är föräldrar, inte valt samma väg. Läs mer
 • 2014-10-08

  Plus och minus i ny kvalitetsutvärdering

  Specialpedagogexamen vid Örebro universitet håller hög kvalitet, speciallärarexamen har däremot brister. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste utvärdering av två utbildningar vid Örebro universitet. Läs mer
 • Lena Öijen
  Lena Öijen
  2014-10-07

  Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

  – Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, som nyligen lagt fram doktorsavhandlingen Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart. Läs mer
 • Eric Borgström
  Eric Borgström
  2014-10-06

  Nationella prov skapar onödiga problem

  – Krångla inte till det i onödan. Det säger Örebroforskaren Eric Borgström om svenskämnets nationella prov i skrivande. Hans forskning visar att gymnasieskolans prov bygger på flera olika idéer om vad skrivande är, och att dessa idéer lätt hamnar i konflikt med varandra. Detta, menar han, vållar såväl elever som lärare onödiga bekymmer. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: webbsupport