Nyheter

Nyheter - Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

 • Louise Sund
  Louise Sund
  2014-12-17

  Om global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen

  – För mig handlar hållbar utveckling om globala etiska frågeställningar som innefattar både människans relationer till naturen och relationer människor emellan där olika uppfattningar om värden och ansvar ställs mot varandra. Det är också ett politiskt begrepp i den meningen att det är värdeladdat och inbegriper oliktänkande och motsättningar, skilda intressen och prioriteringar. Läs mer
 • Professor Rolf Lidskog
  Professor Rolf Lidskog
  2014-12-16

  Studerar stora skogsbrandens konsekvenser

  Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att studera hur olika myndigheter, skogsägare och andra berörda hanterade den stora skogsbranden i Västmanland. Studierna syftar till att förbättra beredskapen hos involverade organisationer och hur sådana här extrema händelser påverkar skogsbruket. Läs mer
 • Andreas K.G. Thörn
  Andreas K.G. Thörn
  2014-12-01

  När Filadelfia skriver sig egen historia

  När en organisation skriver sin historia handlar det inte bara att berätta vad som hänt utan också att ge en bild av sig själv, att berätta vem man är både för sig själv och för omgivningen. I sin doktorsavhandling i historia vid Örebro universitet, beskriver Andreas K.G. Thörn hur Filadelfiaförsamlingen i Stockholm berättat sin historia mellan 1910 och 1980. Läs mer
 • Markus Klinton
  Markus Klinton
  2014-11-25

  Kvinnorna bär kostnaderna för barnafödandet

  – På 1970-talet valde vi en väg mot jämställdhet, som innebar att fler av oss skulle arbeta mer. Alla skulle bli jämställda lönearbetare, men det ledde också till en omformulering av ett fortsatt underläge för kvinnorna. Det är fortfarande i första hand de som får ta kostnaderna för reproduktionen, säger Markus Klinton, som i sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Örebro universitet diskuterar konflikten kring den gravida arbetstagaren. Läs mer
 • Sofia Strid
  Sofia Strid
  2014-11-24

  Forskning för att förebygga hedersrelaterat våld

  Örebroforskaren Sofia Strid ingår i ett europeiskt projekt som har fått 6 miljoner kronor från EU-kommissionen för att undersöka hur hedersrelaterat våld kan förhindras. Läs mer
 • 2014-11-20

  Örebrostudenter fick pris för uppsats om kriskommunikation

  Peter Mathisen och Pontus Blomgren, Örebro universitet, har belönats för sin C-uppsats om hur myndigheter... Läs mer
 • Christian Lundahl
  Christian Lundahl
  2014-11-19

  Studerar internationella trender i skolan

  Det saknas kunskaper om internationella trender påverkar nationella utbildningssystem och även om hur en enskild nation kan ge upphov till internationellt spridda ideal. Den bristen ska professor Christian Lundahl vid Örebro universitet råda bot på med hjälp av ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, VR. Läs mer
 • Stig A. Nohrstedt
  Stig A. Nohrstedt
  2014-11-11

  Okunnig krigsjournalistik ökar säkerhetsrisker

  – Journalistutbildningarna måste bli bättre med obligatoriskt innehåll om folkrätt och mänskliga rättigheter. Mediernas misslyckande i rapporteringen om folkrättsliga frågor i konflikter allt ifrån Kuwaitkriget till inbördeskriget i Syrien innebär ökade säkerhetsrisker. Det säger författarna till boken New Wars, New Media and New War Journalism, Stig A. Nohrstedt, Örebro universitet och Rune Ottosen, Oslo och Akershus universitet. Läs mer
 • Zelal Bal
  Zelal Bal
  2014-11-10

  Framtidstro driver kurdiska politiker trots personliga risker

  Hoppfullhet. Örebroforskaren Zelal Bal ger en bild av kurdiska politikers röster som fulla av just hopp. Hon har i sin doktorsavhandling undersökt deras möjligheter att påverka politiken i Turkiet. Hennes forskning beskriver ett stort politiskt engagemang trots personliga risker och en stark framtidstro. Läs mer
 • 2014-11-05

  Kulturrådspengar till kulturprisbelönat teaterprojekt

  Delaktighet och teater, DoT-projektet, som handlar om teckenspråkig scenkonst, har fått 750 000 kr för sitt tredje projektår från Statens kulturråd. Projektet får ytterligare uppmärksamhet genom att Örebro läns landsting ger 2014 års kulturpris på 50 000 kr till Alexandra Royal, bland annat för hennes insatser i DoT där hon är projektkoordinator och producent. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: webbsupport