Nyheter

Nyheter - Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

 • Lena Gunnarsson
  Lena Gunnarsson
  2014-04-23

  Belönad för sin bok om könsmaktordning

  The International Association for Critical Realism, IACR, har tilldelat genusforskaren Lena Gunnarsson vid Örebro universitet 2013 års Cheryl Frank Memorial Prize. Hon doktorerade förra året och hennes avhandling gavs senare ut i bokform, The Contradictions of Love: Towards a Feminist-Realist Ontology of Sociosexuality (Routledge). Läs mer
 • 2014-04-17

  Två utbildningar vid Örebro universitet bland landets 20 mest sökta

  Örebro universitets utbildningar till jurist och läkare tillhör landets 20 mest sökta. Det visar Universitets- och högskolerådets siffror för ansökningarna till höstterminens program och kurser. Det totala antalet sökande till Örebro universitet fortsätter dessutom att öka. Drygt 44 000 har sökt till höstens program och kurser vilket är 3 000 fler än förra året, en ökning med drygt sju procent. Läs mer
 • Anna Petersén
  Anna Petersén
  2014-04-14

  Dags öka värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete

  I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter, även de kunskaper, som inte ligger allra närmast det naturvetenskapliga idealet. Läs mer
 • Åke Grönlund
  Åke Grönlund
  2014-04-08

  Bidrar till digital strategi i skolan

  Den svenska skolan står i centrum för den politiska debatten med nya utspel snart sagt varje dag. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skapat ett nationellt forum för digitaliseringen i skolan och där finns professor Åke Grönlund vid Örebro universitet med. Hans förhoppning är att forskningsresultat ska få större utrymme i arbetet med att forma skolan. Läs mer
 • Jenny Alsarve
  Jenny Alsarve
  2014-04-04

  Örebroforskare får Torgny T. Segerstedts pris 2014

  Vartannat år delas Torgny T. Segerstedts pris ut till den bästa artikeln i tidskriften Sociologisk forskning. Denna gång gick priset till Örebroforskarna Jenny Alsarve och Katarina Boye för en artikel om fördelningen av föräldraledighet. Den visar att trots att de flesta par i deras intervjustudie eftersträvar jämställdhet väger traditionella argument tungt. Läs mer
 • 2014-04-02

  466 nya utbildningsplatser till Örebro universitet

  Örebro universitet får 466 nya utbildningsplatser. Det står klart när regeringen redovisade fördelningen av sin satsning på nya platser till universitet och högskolor. 448 platser går till lärarutbildningarna. Övriga platser går till utbildningarna specialistsjuksköterska och barnmorska. Läs mer
 • 2014-03-31

  Rektor Jens Schollins förordnande förlängs med två år

  Regeringen har nu beslutat att ge Örebro universitets rektor Jens Schollin fortsatt förtroende som rektor i ytterligare två år. Jens Schollin tillträdde som rektor den 1 juli 2008. Läs mer
 • Ann-Christin Randahl
  Ann-Christin Randahl
  2014-03-27

  Ämnet avgör skrivstrategi hos gymnasieelever

  De utnyttjar de resurser som finns, väljer strategi efter ämne, och låter texten leva tills sista punkten är satt. Det är några av slutsatserna i en ny avhandling av Ann-Christin Randahl, doktorand i svenska vid Södertörns högskola och Örebro universitet om gymnasieelevers skrivprocess. Läs mer
 • 2014-03-17

  Internationalisering i svenska skolan ämne för seminariedagar

  En mer internationaliserad svensk skola är en nödvändighet för att ha en konkurrenskraftig och stark utbildningsmiljö i framtiden. Det menar Ted Rylander, som arbetar för Kumla kommun med skolformsövergripande samarbeten i bland annat Kina och Indien. - Det handlar om den svenska skolans framtid och att inse att vi inte bara är en del av Sverige utan en del av världen, säger han. Läs mer
 • 2014-03-12

  Konferens om våldets gränser ett steg mot bättre samarbete

  Avståndet mellan teori och praktik kan vara långt. När Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet anordnade konferensen "Våldets gränser och intersektionella perspektiv" var därför målet att sammanföra forskare och praktiker för att utbyta erfarenheter och hitta former för samverkan och samarbete. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: webbsupport