Nyheter

Nyheter - Hälsovetenskap och medicin

 • 2016-02-11

  3,5 miljoner till folkhälsoprojekt

  Folkhälsomyndigheten har anslagit sammanlagt närmare sju miljoner kronor till fem olika projekt där en stor del går till forskning vid Örebro universitet. Det är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskaper som leder de olika projekten. Läs mer
 • 2016-01-28

  Avhandling om verktyg för att spåra cancer med biomarkörer

  I avhandlingen identifieras olika metoder för att spåra cancer med hjälp av biomarkörer. Nu finns ingen klinisk användning för det jag kommit fram till. Men på sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull säger Benjamin Ulfenborg. Läs mer
 • Lars-Gunnar Gunnarsson
  Lars-Gunnar Gunnarsson
  2016-01-15

  Örebrostudie visar att krävande arbete halverar Alzheimer-risk

  Risk att få demenssjukdomen Alzheimer halveras för personer som har komplexa arbeten. Kemikalier och elektromagnetiska fält i sin tur ökar risken att drabbas.Det visar en kunskapssammanställning gjord av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, professorer vid Örebro universitet. Läs mer
 • Axel Nordenskjöld
  Axel Nordenskjöld
  2015-12-10

  Narkosmedel kan vara alternativ behandling för depression

  Forskarna ska jämföra effekterna av elbehandling och ett narkosmedel för att ta reda på vilken behandling som är bäst för patienter med svår depression. – Förhoppningen är att hitta ett alternativ för patienter där tablettbehandling inte fungerat, säger Axel Nordenskjöld, överläkare vid Psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer
 • Veikko Pelto-Piri
  Veikko Pelto-Piri
  2015-12-10

  Forskning för att minska hot och våld på ungdomshem

  På många ungdomshem och psykiatriska kliniker är hot och våld en del av vardagen. Forskare vid Örebro universitet och Region Örebro undersöker redan personalens arbetsmiljö och nu har de fått ytterligare 725 000 kronor från Statens institutionsstyrelse, SiS, för att inkludera ungdomarnas erfarenheter. Målet är att skapa en helhetsbild av problemet för att minska hot och våld på institutionerna. Läs mer
 • 2015-12-08

  Örebroavhandling bakom satsning mot dödlighet hos nyfödda

  Resultatet av doktorsavhandlingen vid Örebro universitet blir nästa år en nationell satsning i Bangladesh för att minska dödligheten hos mödrar och nyfödda. – För mig är forskningen ett sätt att bidra för att göra nytta, säger Animesh Biswas. Läs mer
 • Barbara Brocki
  Barbara Brocki
  2015-11-19

  Träning för lungcanceropererade ger en livskvalitet som för friska

  Träning på egen hand är värt mödan för dem som opererats för lungcancer. Ett år efter operationen är deras livskvalitet på samma nivå som hos friska personer. Det visar Barbara Brocki i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-10-15

  Toppbetyg för avancerade program inom idrottsvetenskap

  Två av Örebro universitets idrottsvetenskapliga program med inriktning fysiologi och medicin får högsta omdömet "mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste kvalitetsutvärdering. Örebroutbildningarna är de enda av 13 utvärderade idrottsvetenskapliga utbildningar i hela landet som får toppbetyg. Läs mer
 • Peter Kirrander
  Peter Kirrander
  2014-10-13

  HPV-vaccin även för pojkar?

  Peniscancer är en ovanlig form av cancer men drabbar cirka 150 män i Sverige varje år. Ny Örebroforskning visar att HPV-viruset, som orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor, även förekommer i de flesta fall av peniscancer. Flickor vaccineras mot viruset i årskurs 6 och de nya resultaten väcker frågan om också pojkar ska vaccineras. Läs mer
 • 2012-08-16

  Alumndag-fortbildningsdag GIH-Idrott 5-6 oktober 2012

  Läs mer.. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Pernilla Holmquist