Nyheter

Nyheter - Hälsovetenskap och medicin

 • Shahin Mohseni
  Shahin Mohseni
  2014-06-09

  Betablockerare kan skydda vid hjärnskador

  Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka liksom om patienten redan före skadan har en pågående medicinering med betablockad. Eftersom skallskador, trauma mot huvudet, är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1-44 år, skulle en förbättrad behandling innebära stora fördelar. Det här visar Shahin Mohseni i sin doktorsavhandling vid Universitetet i Örebro och Universitetssjukhuset. Läs mer
 • Annsofie Adolfsson
  Annsofie Adolfsson
  2014-06-03

  Samarbete med Kongo om utsatta kvinnor

  Ett forskningssamarbete kring kvinnor som utsatts för sexuellt våld mellan ULPGL i Goma i östra Kongo och Örebro universitet har fått stöd från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint) med 800 000 kr. Samtidigt har Stint också gett stöd till ett samarbetsprojekt med ILU i Bujumbura i Burundi, som tog sin början när forskare från de tre universiteten möttes i Burundi. Läs mer
 • Jeanette Källstrand-Eriksson
  Jeanette Källstrand-Eriksson
  2014-05-28

  Bättre skadeprevention för äldre

  Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. Nedsatt syn är en förklaring till fallskadorna, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad visar att orsakerna är mer komplexa än så. Det är upptäckter som bland annat kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Läs mer
 • Sören Hjälm
  Sören Hjälm
  2014-05-27

  Återhämtning nyckelfråga för utbrända tränare

  Tränare för elitlag i fotboll är ett utsatt släkte. I en unik studie har Sören Hjälm under tio år studerat utbränningsprocessen och vägen tillbaka för en grupp elittränare i fotboll. I doktorsavhandlingen vid Örebro universitet, konstaterar han att precis som inom andra yrken är det avgörande för utbrända tränare att lyckas med återhämtningsprocessen för att kunna fortsätta att arbeta och att såväl tränarna själva liksom klubbarna har ett stort ansvar för detta. Läs mer
 • Elisabeth Brobeck
  Elisabeth Brobeck
  2014-05-27

  Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil

  Sjukvårdspersonalens råd har betydelse för livsstilsförändringar, men rådgivningen är inte jämlikt fördelad och är inte heller tydlig i den kliniska verksamheten. Med ett större inslag av motiverande samtal, skulle de bli effektivare. Det är Elisabeth Brobeck som redovisar undersökningar om livsstilssamtal och hälsofrämjande arbete i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad. Läs mer
 • Mats Eriksson
  Mats Eriksson
  2014-05-22

  Nya riktlinjer för att undvika smärta hos barn

  Örebroforskarna Mats Eriksson och Maria Gradin har varit med och tagit fram Läkemedelsverkets nya riktlinjer kring barn och smärta. – Det viktigaste är att man skapar tid för omhändertagande i dagens pressade sjukvård och att all personal har utbildning och kunskap, säger Mats Eriksson, docent vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-03-31

  Rektor Jens Schollins förordnande förlängs med två år

  Regeringen har nu beslutat att ge Örebro universitets rektor Jens Schollin fortsatt förtroende som rektor i ytterligare två år. Jens Schollin tillträdde som rektor den 1 juli 2008. Läs mer
 • 2014-03-19

  Ragnarsson Fastigheter bidrar till medicinsk forskning

  Bygg- och förvaltningsföretaget Ragnarsson Fastigheter AB lämnar bidrag till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk forskningsutrustning som innebär förbättrade förutsättningar främst inom prostatacancerforskningen. Läs mer
 • 2014-02-19

  Hög kvalitet för sjuksköterskeutbildningen

  Universitetskanslersämbetet har utvärderat ytterligare två utbildningar vid Örebro universitet. Myndigheten ger de utvärderade utbildningarna inom sjuksköterskeutbildningen omdömet "hög kvalitet". Läs mer
 • 2012-08-16

  Alumndag-fortbildningsdag GIH-Idrott 5-6 oktober 2012

  Läs mer.. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Pernilla Holmquist