Nyheter

Nyheter - Hälsovetenskap och medicin

 • Gabriella Lillsunde Larsson
  Gabriella Lillsunde Larsson
  2014-12-16

  HPV orsakar inte enbart livmoderhalscancer

  Humant papillomvirus, HPV, som orsakar livmoderhalscancer har genom den allmänna vaccinationen av flickor mot viruset blivit ett relativt välkänt begrepp. Men HPV kan också orsaka andra former av cancer och Gabriella Lillsunde Larsson har i en doktorsavhandling vid Örebro universitet undersökt vaginal och vulvacancer, som är orsakad av HPV. Läs mer
 • Koustuv Dalal
  Koustuv Dalal
  2014-11-26

  VR-stöd till internationell forskning om ryggmärgsskador

  Vetenskapsrådet har beviljat Koustuv Dalal, docent i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet, ett treårigt bidrag på 750 000 kr för att utveckla ett förebyggande program för ryggmärgsskadade i Bangladesh. Ryggmärgsskador är ett stort hälsoproblem i hela världen, men drabbar befolkningen i fattiga länder särskilt hårt. Läs mer
 • Micael Waldenborg
  Micael Waldenborg
  2014-11-24

  Enklare hitta okänd hjärtsjukdom med ultraljud

  – Alla patienter har rätt att få en korrekt diagnos. Takotsubo eller ”broken heart syndrome” är en ganska okänd sjukdom och inte alldeles enkel att upptäcka. Min avhandling är en del i att förbättra diagnosmetoderna och även ett led i att göra sjukdomen mer känd. Det säger Micael Waldenborg, forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Läs mer
 • Professor Ulrica Nilsson
  Professor Ulrica Nilsson
  2014-11-21

  Rapp ger patienter trygghet efter operation

  I Sverige genomförs en miljon dagkirurgiska operationer varje år men det finns ingen systematisk uppföljning av patienternas återhämtning. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att en app, som ger patienter trygghet och sjukvården en kvalitetskontroll, ska bli verklighet. Läs mer
 • Ida Schoultz
  Ida Schoultz
  2014-11-20

  Många äldre drabbas av magproblem

  En studie vid Örebro universitet visar att tre av fyra äldre lider av olika former av magproblem. De vanligaste är förstoppning eller diarré. Nu ska forskarna ta reda på vad som ligger bakom detta och hur man kan förbättra maghälsan hos äldre. Läs mer
 • Inger Wätterbjörk
  Inger Wätterbjörk
  2014-11-17

  Att informera kring ett laddat ämne

  Barnmorskan Inger Wätterbjörk har i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet undersökt hur blivande föräldrar uppfattar informationen om fosterdiagnostik i början av graviditeten. Läs mer
 • Jonas Halfvarson
  Jonas Halfvarson
  2014-11-07

  32 miljoner till forskning om mag-tarmsjukdomar

  Örebroforskaren Jonas Halfvarson har fått 32 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för att identifiera nya biomarkörer för diagnos, terapisvar och fortsatt sjukdomsutveckling vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Läs mer
 • 2014-11-05

  Fortsatt föräldrastödsutbildning

  Örebro universitet fortsätter att inom ämnet Folkhälsovetenskap erbjuda utbildning i föräldrastödjande arbete. I den nya regeringens budgetproposition skriver man Folkhälsomyndighetens uppdrag att erbjuda den här utbildningen genom universitetet ska fortsätta och under 2015 ordnas två kurser Läs mer
 • 2014-10-31

  Varningssignaler för njursjukdom hittade hos tonåringar

  En enkel hälsokontroll kan redan under tonåren förutsäga om en person kommer att drabbas av njursvikt senare i livet. Det skriver forskare vid Örebro universitet i en artikel publicerad i Amercian Journal of Kidney Diseases november nummer. Läs mer
 • 2014-10-22

  Plus och minus för utbildningar till specialistsjuksköterska

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger fyra av sex utbildningar vid Örebro universitet omdömet mycket hög eller hög kvalitet i sin senaste utvärdering, två utbildningar har brister. Det är utbildningar inom omvårdnadsvetenskap och till specialistsjuksköterska, som utvärderats. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Pernilla Holmquist