Nyheter

Nyheter - Hälsovetenskap och medicin

 • Jan-Erik Johansson.
  Jan-Erik Johansson.
  2014-04-11

  Banbrytande studie om prostatacancer fick pris

  Operation eller inte är en omdiskuterad fråga i behandlingen av patienter som diagnostiserats med prostatacancer. Redan 1977 inledde läkare vid urologkliniken en studie av 223 patienter, som de efter 30 år beskrev i världens mest ansedda urologtidskrift, European Urology. Publiceringen belönades i dag med priset för 2013 års bästa artikel. Läs mer
 • Ulf Söderström
  Ulf Söderström
  2014-04-09

  Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

  Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn. Det här visar barnläkaren Ulf Söderström i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Läs mer
 • 2014-04-07

  Fastighets AB Umato bidrar till medicinsk forskning

  Familjen Stiernstedt bidrar genom Fastighets AB Umato med 100 000 kronor till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk utrustning, en TMA-maskin, som innebär bättre möjligheter främst inom prostatacancerforskningen. Läs mer
 • 2014-04-02

  466 nya utbildningsplatser till Örebro universitet

  Örebro universitet får 466 nya utbildningsplatser. Det står klart när regeringen redovisade fördelningen av sin satsning på nya platser till universitet och högskolor. 448 platser går till lärarutbildningarna. Övriga platser går till utbildningarna specialistsjuksköterska och barnmorska. Läs mer
 • 2014-03-31

  Rektor Jens Schollins förordnande förlängs med två år

  Regeringen har nu beslutat att ge Örebro universitets rektor Jens Schollin fortsatt förtroende som rektor i ytterligare två år. Jens Schollin tillträdde som rektor den 1 juli 2008. Läs mer
 • 2014-03-19

  Ragnarsson Fastigheter bidrar till medicinsk forskning

  Bygg- och förvaltningsföretaget Ragnarsson Fastigheter AB lämnar bidrag till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk forskningsutrustning som innebär förbättrade förutsättningar främst inom prostatacancerforskningen. Läs mer
 • 2014-03-17

  Behrn Fastigheter bidrar till medicinsk forskning

  Fastighetsbolaget Behrn Fastigheter AB har lämnat bidrag till den medicinska forskningen vid Örebro universitet. Pengarna kommer att användas till ny teknisk forskningsutrustning som innebär förbättrade förutsättningar främst inom prostatacancerforskningen. Läs mer
 • 2014-03-06

  Prostataoperation lönar sig - men inte för alla

  Lönar det sig att operera män med prostatacancer eller är det bättre att avvakta? 1989 bestämde sig en grupp svenska forskare för att ta reda på svaret.– Vi har följt patienterna i genomsnitt i 18 år och kan konstatera att det lönar sig att operera men att det inte gäller alla patientgrupper, säger Örebroprofessorn Jan-Erik Johansson, som var med och startade studien. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine i dag. Läs mer
 • 2014-03-03

  Debatt: Vi vill ta ett större ansvar för Sveriges framtid

  (Debattartikel införd i Dagens Samhälle) De fyra unga universiteten vill ta ett större ansvar för att stärka kunskapsbildningen för skolan och vården. Läs mer
 • Charli Eriksson.
  Charli Eriksson.
  2014-02-28

  Nya pengar till forskning om drogförebyggande

  Forskare vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet har fått 3,3 miljoner kronor för fortsatt forskning kring idéburna organisationers arbete med att förebygga bruk av alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) bland ungdomar. Pengarna kommer från Folkhälsomyndigheten och forskarna ska undersöka vilka effekter organisationernas arbete bland ungdomar har. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Pernilla Holmquist