Nyheter

Nyheter - Hälsovetenskap och medicin

 • Foto på Veikko Pelto-Piri, forskare i medicin
  Veikko Pelto-Piri
  2015-04-29

  Personal inom psykiatrin känner sig ofta maktlös

  Personal som arbetar inom psykiatrin bär ofta på känslor av maktlöshet i sin yrkesroll. Det säger Veikko Pelto-Piri, forskare i medicin vid Örebro universitet. Läs mer
 • Susanna Geidne
  Susanna Geidne
  2015-04-27

  EU satsar på att utveckla idrottsföreningar

  Hur kan idrottsföreningar bidra till att fler människor rör på sig och mår bättre både psykiskt och fysiskt hela livet? Det ska EU-projektet Sports Club for Health undersöka.– Vårt mål är att ge föreningar verktyg och praktiska exempel som de kan använda i vardagen, säger Susanna Geidne, forskare i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet. Läs mer
 • Foto på Örebroforskaren Johanna Savilampi
  Johanna Savilampi
  2015-04-23

  Smärtstillande medel kan göra det svårt att svälja

  Johanna Savilampi, forskare vid Örebro universitet, har undersökt hur det smärtstillande medlet remifentanil påverkar förmågan att svälja. Resultaten visar att om medlet används i för höga doser kan det leda till att innehåll från magsäcken hamnar i lungorna. Läs mer
 • Margareta Möller
  Margareta Möller
  2015-04-01

  Miljoner till forskning om effekter av insatser för ungas hälsa

  Örebro universitet höll sig väl framme när beslut fattades inom utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Två projekt under ledning av Margareta Möller (4,6 milj kr) respektive Lars Hultkrantz (3,6 milj kr) fick treåriga bidrag. De var två av de totalt nio projekt som fick pengar i utlysningen, som gjordes gemensamt av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer
 • 2015-03-25

  Micro-RNA - nyckeln till tidig diagnos av livmodercancer

  Cancer i livmodern är den vanligaste gynekologiska cancerformen för kvinnor i västvärlden. Örebroforskaren Sanja Jurcevic har i sin forskning studerat så kallat mikro-RNA som kan användas för att snabbare diagnosticera livmodercancer. En tidigare och enklare diagnostik skulle hjälpa många kvinnor. Läs mer
 • Cecilia Bergh
  Cecilia Bergh
  2015-03-04

  Lättstressade ungdomar riskerar hjärtsjukdom senare i livet

  Ungdomar som har svårt att hantera stress riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som vuxna. En låg stresstolerans slår dessutom ut det skydd som en god kondition kan ge. Det vill säga det hjälper inte om ungdomarna tränar de behöver också lära sig att hantera stress. Det visar en ny studie vid Örebro universitet publicerad i tidskriften Heart. Läs mer
 • 2015-03-04

  Gymnasieelever besöker universitetet

  Gymnasieelever från hela länet och bland annat Mariestad och Arboga kom till Örebro i dag för att få reda på mer om universitetets utbildningar. Samtidigt fanns det en möjlighet att gå på föreläsningar i datateknik, offentlig förvaltning och kriminologi. Läs mer
 • 2015-02-12

  Fysisk aktivitet höjer livskvaliteten bland äldre

  Fysisk och social aktivitet har stor betydelse för hur äldre människor ser på sitt eget välbefinnande. Däremot är det svårt att mäta välbefinnandet med hjälp av olika biomarkörer. Det här diskuterar Lovisa Olsson i sin doktorsavhandling i biomedicin vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset. Läs mer
 • 2015-02-10

  Fördjupade studier av barn i riskzonen

  Vilken betydelse har insatser för barn i familjer i riskzonen? För att undersöka detta har forskare vid Örebro universitet i år fått närmare en halv miljon kronor från Folkhälsomyndigheten. Förra året fick Örebro universitet närmare 1,5 miljon till projektet. Studien är en fortsättning på ett tidigare arbete med kunskapsutveckling för ökad samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten, som stötts av Sveriges kommuner och landsting. Läs mer
 • Lars-Gunnar Gunnarsson
  Lars-Gunnar Gunnarsson
  2015-02-03

  Tungt arbete ökar risken för ALS

  Muskelskador och tungt arbete kan markant öka risken att drabbas av ALS. Det visar en studie som Lars-Gunnar Gunnarsson, professor vid Örebro universitet, har gjort på uppdrag av AFA försäkring. Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-28

Sidansvarig: Pernilla Holmquist