Nyheter - Restaurang- och hotellhögskolan

Professor Cheryl Akner-Kolers projekt NANOFORM presenteras i tidskriften International Innovation

2011-12-21

Tidskriften International Innovation presenterar och sprider skilda områden av forskning, samt sammanför forskare, politiker, beslutsfattare, finansiärer och kommersiella partners. Lite av ett showroom för forskning som är relaterad till innovation.
Projekt- och konstnärlig ledare för forskningsprojektet NANOFORM, finansierat av Vetenskapsrådet, är Cheryl Akner-Koler som är gästprofessor i Måltidskunskap på Restaurang – och hotellhögskolan (RHS), Örebro universitet samt professor på Konstfack.

NanoForm-projektet är ett mångvetenskapligt innovationsprojekt med syfte att berika och ge nya perspektiv, på och i kreativa processer inom estetisk gestaltning. Ett huvudmål är att stärka den konstnärliga forskningen inom estetik. Utgångspunkten i projektet är nanostrukturer och haptik*. Projektet kommer att resultera i en utställning som görs i samverkan med Visualiseringscenter i Norrköping 2012.

Estetisk gestaltning är en del i måltidskunskapens tre grundstenar (övriga är vetenskap och hantverk). En av Cheryls arbetsuppgifter som gästprofessor vid RHS är att stärka och utveckla delar i grundutbildningen och forskning som just handlar om estetiskt gestaltning. Mischa Billing, lektor vid RHS, har varit delaktig i NanoFormprojektet och haft haptiken som utgångspunkt. Utifrån sommelerie har hon utgått från näsa, mun, hals och lungor och hur de är deltar i vinprovning.

Länk till artikeln skriven i International Innovation, EuroFocus 2011 Issue 6: Nordic Spotlight:

Artileln om NANOFORM projektet i sin helhet.

*Enligt Nationalencyklopedin definieras haptik som "egenskapen hos en form att framstå särskilt tydlig för beröringssinnet, i motsats till optisk"

Uppdaterad: 2014-09-16

Sidansvarig: Helene Gustafsson