Nyheter - Restaurang- och hotellhögskolan

Måltidskulturen i samhället

2011-12-01

Torbjörn Bildtgård, forskare i sociologi på Stockholms universitet med intresseområdet; Vad innebär det att äta i ett historiskt-kulturellt perspektiv?* Torbjörns intresse för frågeställningar kring mat och måltid startade i takt med att det började publiceras livstilskokböcker. Idag är han en ofta anlitad föreläsare på området som berör mat och måltid.
*Läs mer om Torbjörn på:
http://www.luk.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=12938

På Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan gästföreläste Torbjörn i veckan i kursen; Måltidskultur i samhället, 15 hp. En valbar, fristående kurs som speglar samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv. Mat och måltider är kommunikation, manifestation eller uttryck för en idé, aldrig bara näring, aldrig bara för att överleva. Kursen ges under hösttermin.

4 FRÅGOR TILL TORBJÖRN

1. Vilket är ditt viktigaste budskap till idag? Att inte ta för givet vad bra mat är.
2. Vad tog du själv med dig hem från mötet med studenterna på Restaurang- och hotellhögskolan? Jag tror det var studenternas intresse för frågan om "autentiska matupplevelser" som fastnade mest från vårt möte. Jag tror att det speglar en pågående trend i måltidskulturen.
3.Ett råd till studenterna att ta med sig?Att inte bara se mat som näring, utan se till hela måltiden.
4. Vad är ditt drömframtidsscenario? En fast forskartjänst på Stockholms universitet.

Helhetssynen på mat och måltidsforskning som han förmedlade. Den klargjorde och visualiserade dåtid som nutid till framtid?! Det var ett jättebra kursinslag!
Isa Lindberg, student på Hotellprogrammet åk 3.

Uppdaterad: 2014-09-16

Sidansvarig: Helene Gustafsson