Nyhetsarkiv 2012

Nytt kemiprogram lockar rekordmånga studenter

2012-05-15

Kemiutbildningarna vid landets lärosäten har under flera år kämpat i motvind med låga söksiffror. Men ett nytt kemiprogram vid Örebro universitet har lyckats vända trenden. Inför hösten 2012 har totalt 118 studenter sökt det analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik, varav 30 har programmet som sitt förstahandsval. Därmed är universitetets kemiprogram ett av de mest sökta i landet.

- Jag har inte upplevt någon liknande förändring under alla mina år som studievägledare vid universitetet, säger Ulla Stenlund vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

- Förra året hade vi bara tre förstahandssökande till vårt kemiprogram och tvingandes därför ställa in det för tredje året i rad. Och samma problem finns på de flesta andra svenska högskolor, liksom i den övriga västvärlden.

Den nya programprofilen omfattar både kemiska och biologiska analysmetoder och den särskilda inriktningen mot forensik innebär att studenterna även får juridisk utbildning, som till exempel gör det möjligt att arbeta inom det kriminaltekniska området.

Världsledande forskning

- Målet var att utforma ett program där vi fullt ut tar vara på den världsledande forskning inom analytisk kemi, biokemi och biologi som bedrivs på vår institution, säger Bert van Bavel, professor i kemi, som ansvarar för kemiämnet på universitetet.

Därför var just inriktningen mot forensik naturlig, berättar forskaren och miljökemisten Anna Kärrman, som är huvudansvarig för det nya kemiprogrammet.

- I forensik används alla analystekniker som vi på universitetet använder i vår forskning. Jag skulle själv kunna kalla mig miljöforensiker, eftersom jag i min forskning till exempel undersöker hur farliga kemikalier från olika verksamheter sprids ut i grundvattnet och sedan in i fisk som folk äter.

Attraktiv kompetens

Bakom programmet ligger också en kartläggning av den potentiella arbetsmarknaden för de utexaminerade studenterna.

- Vi har kontakter med laboratorier i Sverige och Europa som gör kemiska och biologiska utredningar och därför vet vi vilken arbetskraft de letar efter. Vi vet också utifrån erfarenheter från andra länder att studenter med analysvetenskap och forensik är attraktiva inom många områden, inte bara i kemiska laboratorier. Inom vårt internationella arbete för FN har vi sett ett enormt behov av just de kunskaper som det nya programmet kommer att ge.

Inför hösten 2012 fanns det sammanlagt 13 kandidatprogram i kemi att välja på vid landets högskolor. Örebro universitet hade det största antalet förstahandsökande, 30 personer, följt av Uppsala universitet, där 25 studenter valde kemiprogrammet i första hand.

Text: Ingrid Lundegårdh
Foto: Sean Justice/Corbis, Hans-Ove Nykvist, Dan Lindberg, Marcus Nordén

Uppdaterad: 2012-07-16

Sidansvarig: webbsupport