Historik

Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet. År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.

1963 Den första permanenta höga utbildningen i Örebro (den  tekniska magisterutbildningen lydande under Kungliga tekniska högskolan) startar.

1966 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) grundas.

1967 Örebro blir universitetsfilial till Uppsala universitet. Socialhögskolan i Örebro börjar. 

1970  Första byggnaden (GIH) upprättas på det som idag är campusområdet.

1977  Högskolan i Örebro bildas genom att förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Socialhögskolan slås samman.

1978  Musikpedagogiska institutet blir en del av Högskolan i Örebro.

1993 En akademisk utbildning för kockar och servitörer startar i Grythyttan.

1993 Professorsprogrammet startar (ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Uppsala universitet om att inrätta ca 10 professurer i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen).

1995 Den landstingskommunala vårdhögskolan inkorporeras i högskolan.

1999 Örebro universitet bildas. Invigning av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999. 

2003  Campus Alfred Nobel, Karlskoga invigs.

2009 Örebro universitet fyller tio år.

2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet examinationsrätt för läkare.


 Läs mer om Örebro universitets historia.

Uppdaterad: 2010-12-08

Sidansvarig: Sara Arvidson