Erasmuspolicy

Örebro universitets Erasmuspolicy beslutades av rektor den 14 maj 2013 och är en del av universitetets ansökanom Erasmus Charter for Higher Education 2014/15-2020/21. Chartern, som beviljades i december 2013, anger grundförutsättningarna för mobilitet och gör
det möjligt för lärosätet att ansöka om stipendiemedel från Europeiska kommissionen.

Örebro University Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Örebro universitets referens:
29395-EPP-1-2014-1-SE-EPPKA3-ECHE

Uppdaterad: 2014-03-27

Sidansvarig: Sara Arvidson