Jämlikhet och jämställdhet

Begreppet jämlikhet innebär alla människors lika rättigheter och möjligheter. Begreppet jämställdhet är begränsat till att handla om relationer mellan könen.

Utgångspunkten i Örebro universitets arbete med jämlikhet och jämställdhet ska vara ett så kallat intersektionellt perspektiv, som riktar uppmärksamheten mot hur olika sociala kategorier och maktordningar samverkar och är beroende av varandra.
Örebro universitet strävar efter att vara en jämlik och jämställd arbetsplats och en jämlik och jämställd studiemiljö. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att utvecklas och utöva inflytande över verksamheten. I grunden handlar det om att skapa rättvisa och trygga arbets- och studieförhållanden vilket tillsammans bidrar till att höja verksamhetens kvalitet och kompetens.

Verksamhetsområdet jämlikhet och jämställdhet strävar mot en ökad jämställdhet och mångfald inom hela universitetsorganisationen. Vårt yttersta mål är jämställdhetsintegrering.

Uppdaterad: 2016-01-14

Sidansvarig: Klara Folkesson