Organisation och kontakt

Universitetskansliet ansvarar för universitetets strategiska jämlikhetsarbete.

Verksamhetsområdets uppdrag är att samordna och utveckla universitetets jämlikhets- och jämställdhetsarbete, mot bakgrund av universitetets övergripande styrdokument för jämlikhet och jämställdhet och de lagkrav som ställs på universitetet som arbetsgivare, lärosäte och myndighet.

För information om arbetet på Universitetskansliet med jämlikhet och jämställdhet, kontakta utredare Maria Backsell This is an email address

Vid Örebro universitet finns ett jämlikhetsråd, bestående av sakkunniga inom jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Rådsledamöter och ordförande utses av rektor. Jämlikhetsrådet är rektors råd i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Dess uppdrag är att vara drivande i universitetets jämlikhets- och jämställdhetsarbete..

Rådets ordförande representerar också Örebro universitet i olika externa sammanhang.

Jämlikhetsrådets ordförande under perioden juni 2015 - juni 2017:

Ann Quennerstedt, This is an email address , 019-30 13 36 56

Nätverket för jämlikhet utgörs av jämlikhetsombud vid institutionen, kanslier, avdelningar och rektors stab. Nätverket, som är ett forum för erfarenhets- och informationsutbyte, liksom för kompetensutveckling, leds av jämlikhetsutvecklare och träffas en gång i månaden. Jämlikhetsombud utses av närmaste chef. Uppdraget omfattar 5 % av tjänst och innebär att som stöd, resurs och drivkraft bidra till ett aktivt lokalt jämlikhets- och jämställdhetsarbete.

Uppdaterad: 2016-01-14

Sidansvarig: Klara Folkesson