ÖRE2010 - Örebro Research Evaluation

Under 2010 har all forskning vid Örebro universitet varit föremål för en extern utvärdering, ÖRE2010. Utvärderingen är en del av kvalitetsarbetet vid Örebro universitet och avsikten har varit att identifiera och synliggöra de mest framstående forskningsmiljöerna och innovativa forskningsinriktningar vid universitetet. Det har också funnits en ambition att identifiera inom vilka forskningsfält lärosätet har potential till förnyelse och utveckling.

I rapporten – ÖRE2010 Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet – redovisas expertpanelernas bedömningar av de totalt 37 utvärderingsenheter som granskats samt en omfattande bibliometrisk analys av kvaliteten på forskningen inom varje utvärderingsenhet.

Såväl peer-review rapporterna som de bibliometriska analyserna talar sitt tydliga språk om oanade styrkor men också om svagheter. Av utlåtandena framgår att det inom varje vetenskapsområde vid universitet finns enheter med mycket bra, i vissa fall till och med excellent forskning. Det betyder att det vid universitet bedrivs forskning som är nationellt och internationellt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i det som framkommer i utvärderingen underlättas forskningsstrategiska ställningstaganden om resurser och profilering inför framtiden vid universitetet.

Uppdaterad: 2014-02-14

Sidansvarig: Anna-Karin Frih