Mall för läraransökan

Vill du söka en anställning - klicka på den anställning du är intresserad av.

Följande dokument ska alltid bifogas:

1. Personligt brev
2. CV
3. Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
4. Redogörelse av vetenskaplig/konstnärliga meriter
5. Kopior av relevanta betyg/intyg
6. Vetenskapliga publikationer som åberopas(högst 10 stycken)

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. För att ansökan skall vara komplett ska dokumenten ovan alltid bifogas innan sista ansökningsdatum. Som sökande erhåller du vid ett senare tillfälle instruktion om komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Pedagogisk meritportfölj.pdf

Anställningsordning.pdf


Uppdaterad: 2015-09-23

Sidansvarig: Martina Eriksson