Miljö

Örebro universitet ska utveckla verksamheten på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. Universitetet har en miljöpolicy som ligger till grund för miljömål och handlingsplan.

Målen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Universitetets miljöledningsarbete redovisas varje år till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

Universitetets miljöarbete

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en miljöutredning genomföras minst vart femte år. Miljöutredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten.

Enligt samma förordning är vi skyldiga att ha en miljöpolicy, miljömål och handlingsplan för hur vi ska nå målen. Målen och handlingsplanen har framtagits vid universitetets Miljöråd. Miljöutredningen ligger som grund för målen och handlingsplanen.

Miljöpolicyn som pdf-dokument

Miljömål och handlingsplan 2014-2016

Miljöutredning 2015

Miljöledningsrapport 2013

Uppdaterad: 2015-10-05

Sidansvarig: Ola Forssander