Välkommen till Örebro universitet!

Örebro universitet är ett ungt och modernt universitet. På kort tid har vi byggt upp en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. Vårt sammanhängande och vackra campus har vuxit så snabbt att den som inte besökt oss på några år lätt går vilse.

Det som många betraktade som omöjligt är idag en realitet. Samma synsätt har vi på framtiden. Med hårt arbete, tydligt kvalitetsfokus och gemensamma mål kan vi flytta gränserna för vad som anses möjligt.

Örebro universitet har en stark ställning i regionen. En majoritet av dem som går vidare till högre studier i närområdet väljer Örebro universitet. Samverkan med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer är framgångsrik och växande. Vi arbetar nu hårt för att ytterligare stärka universitetets nationella och internationella roll.

Välkommen hit!

Rektor Jens Schollin

Uppdaterad: 2009-12-01

Sidansvarig: Sara Arvidson