Vision och strategier

I Örebro universitets Vision 2016 står bland annat:

Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla.

Vi kännetecknas av:

  • professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa
  • internationellt framgångsrik forskning
  • aktiva studenter och medarbetare med höga förväntningar
  • kreativ kunskapsutveckling mellan lärare och studenter
  • dynamisk samverkan med samhälls-, närings- och kulturliv

I samma dokument finns även universitetets övergripande mål och strategier, uppdelade i områdena Utbildning, Forskning, Samverkan och innovation, samt Den attraktiva studie- och arbetsplatsen.

Uppdaterad: 2013-08-14

Sidansvarig: Sara Arvidson