Campusavdelningen

Organisation

Campusavdelningen tillhör organisatoriskt universitetsförvaltningen och är underställd universitetsdirektörens ledning.

Ansvarsområden

Campusavdelningen har ansvar för verksamhetsområdet inkluderande framtagande av policies, planer, riktlinjer och tillämpningsbeslut. Campusavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är att till universitetets studenter och organisatoriska enheter ansvara för att erbjuda stöd och service inom ansvarsområdet:

 • Lokalvård
 • Logistik
  Vaktmästeri
  Postdistribution
 • Tryckeri
  Reproservice
  Kompendieförsäljning
  Framställning av avhandlingar
  Lagerhållning och försäljning av avhandlingar och skriftserien
 • Skrivarservice
 • Regionalt campusstöd

Campusavdelningen ansvarar för att, med ett tydligt kundperspektiv, utveckla och förvalta ett processorienterat arbetssätt i samverkan med övrig verksamhet vid universitetet.

I övrigt ansvarar campusavdelningen för att utföra de arbetsuppgifter man får sig ålagda av universitetsdirektören.

Campuschefen är systemägare för och förfogar över administrativa resurser för de IT-baserade stödsystem som erfordras för verksamhetens genomförande.

Uppdaterad: 2015-11-03

Sidansvarig: Martin Larsson