IT-avdelningen

Organisation

IT-avdelningen tillhör organisatoriskt universitetsförvaltningen och är underställd universitetsdirektörens ledning.

Ansvarsområden

IT-avdelningen ansvar för universitetets IT-miljö, omfattande administrativ och operativ IT, teknisk infrastruktur, drift och förvaltning av IT-system, systemutveckling samt användarstöd. IT-avdelningen är även universitetets stöd i alla IT-frågor. IT-avdelningens mål är att tillgodose verksamhetens behov, samt att universitetet ska ha en modern, användarvänlig och kostnadseffektiv IT-miljö.

Uppdaterad: 2015-03-18

Sidansvarig: Sara Arvidson