Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har ansvar för:

Extern och intern information och kommunikation, mediakontakter, forskningskommunikation, varumärkesfrågor, webb, studentrekrytering, trycksaksproduktion och översättningsservice.

Uppdaterad: 2013-05-29

Sidansvarig: Sofia Larsen