Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens uppdrag:

Kommunikationsavdelningen ska vårda och utveckla Örebro universitets varumärke så att lärosätets attraktivitet ökar.

Kommunikationsavdelningen arbetar inom ett brett fält med marknadsföring, studentrekrytering, profilering, extern och intern kommunikation, nyheter, media, webb, sociala medier, grafisk formgivning och översättning.

Uppdaterad: 2014-08-07

Sidansvarig: Sara Arvidson