Ledningskansliet

Organisation

Ledningskansliet tillhör organisatoriskt universitetsförvaltningen och är underställd universitetdirektörens ledning.

Ansvarsområden

Ledningskansliet ansvarar för att, med ett tydligt kundperspektiv, utveckla och förvalta universitetets administrativa verksamhet i nära samverkan med nämnder och institutioner samt övriga avdelningar vid universitetet.

I övrigt ansvarar ledningskansliet för att utföra de arbetsuppgifter det får sig ålagt av rektor och universitetsdirektör.

Ledningskansliets huvudsakliga verksamhetsområde är att till universitetets ledning, organisatoriska enheter och studenter ansvara för att erbjuda stöd, service och utveckling inom följande områden:

  • Arkivering och registratur
  • Juridik
  • Jämställdhets- och jämlikhetsarbete
  • Administrativt projektstöd, projektsamordning och metodstöd för processutvecklingsarbete
  • Verksamhetsutveckling
  • Miljösamordning

Uppdaterad: 2014-03-14

Sidansvarig: Martin Larsson