Studentavdelningen

Organisation

Studentavdelningen tillhör organisatoriskt universitetsförvaltningen och är underställd universitetsdirektörens ledning.

Ansvarsområden

Studentavdelningen har ansvar för verksamhetsområdet inkluderande framtagande av policies, planer, riktlinjer och tillämpningsbeslut. Studentavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är att till presumtiva studenter, universitetets studenter och organisatoriska enheter ansvara för att erbjuda stöd och service inom ansvarsområdena:

 • Receptionsservice
 • Tentamensadministration
 • Stöd till studenter med funktionshinder
 • Studievägledning – allmän och lärarprogrammet
 • Utfärdande av examensbevis
 • Hantering av in- och utresande studenter
 • Avtalshantering (utbytesuniversitet)
 • Stöd för internationellt lärarutbyte
 • Introduktion av studenter
 • Antagningshandläggning
 • Stöd för högskoleprovet
 • Framställning av utbildningskatalogerna
 • Systemadministration (Ladok, Sissy, Studentforum, NyA, tentamenssystemet)
 • VFU-samordning
 • Underlag för rapportering till departement och myndigheter

Studentavdelningen ansvarar för att, med ett tydligt kundperspektiv, utveckla och förvalta ett processorienterat arbetssätt i samverkan med övrig verksamhet vid universitetet.

I övrigt ansvarar Studentavdelningen för att utföra de arbetsuppgifter man får sig ålagda av universitetsdirektören.

Chefen för Studentavdelningen är systemägare för och förfogar över administrativa resurser för de IT-baserade stödsystem som erfordras för verksamhetens genomförande.

Uppdaterad: 2015-04-09

Sidansvarig: Martin Larsson