Fakultetsnämnder och Lärarutbildningsnämnden

Vid Örebro universitet finns tre fakultetsnämnder. Fakultetsnämnderna utgör en del av universitetets centrala ledning. De har ett särskilt kvalitetsansvar, och har som uppgift att planera, stödja och följa upp den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten.

Som stöd för sin verksamhet har fakultetsnämnderna tre anställningsutskott, två docenturnämnder samt en organisation för särskilt meriterad lärare.

Utöver fakultetsnämnderna finns Lärarutbildningsnämnden (LUN), en samlad organisation för frågor som gäller lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Uppdaterad: 2014-11-19

Sidansvarig: Louise Rügheimer