Docenturnämnder

Fakultetsnämnderna kan anta en forskare som oavlönad docent. Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen.

Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta. Två docenturnämnder bereder ansökningarna och lämnar förslag till beslut till fakultetsnämnderna:

  • MH+(E)NT - gemensam docenturnämnd för MH-nämnden och den del av ENT-nämnden som avser NT-institutionen
  • HS+E(NT) - gemensam docenturnämnd för HS-nämnden och den del av ENT-nämnden som avser Handelshögskolan

Respektive docenturnämnd prövar ansökningarna enligt särskilda riktlinjer. Se länkarna till höger för mer information.

Uppdaterad: 2014-11-25

Sidansvarig: Louise Rügheimer