Riktlinjer för ansökan om antagning som oavlönad docent

Örebro universitet har två olika riktlinjer:

MH+(E)NT - För sökande inom forskarutbildningsämnena:

 • Biologi
 • Datavetenskap
 • Elektroteknik
 • Informationsteknologi
 • Kemi
 • Kirurgi
 • Maskinteknik
 • Medicinsk vetenskap
 • Handikappvetenskap
 • Miljövetenskap
 • Reglerteknik

Riktlinjer och ansökningsblankett

HS+E(NT) - För sökande inom forskarutbildningsämnena:

 • Företagsekonomi
 • Genusvetenskap (f.d. kvinnovetenskap)
 • Historia
 • Idrott med inriktning mot didaktik
 • Informatik
 • Kulturgeografi
 • Litteraturvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Måltidskunskap
 • Nationalekonomi
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Retorik
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statistik
 • Statskunskap
 • Svenska språket

Riktlinjer och ansökningsblankett

Uppdaterad: 2014-08-12

Sidansvarig: Louise Rügheimer