Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs". Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Ordförande

Hans Sandebring
Mobil: 070-515 81 00
E-post: This is an email address

Rektor

Jens Schollin
Örebro universitet, 701 82 Örebro
Tel: 019-30 32 05 (dir.) 30 30 00 (vx)
Mobil: 070-649 34 40
E-post: This is an email address

Företrädare för allmänna intressen
2013-05-01 - 2016-04-30

Lena Bäcker
Verksamhetschef

Marie Demker
Professor

Birgitta Ewerlöf
f.d. Verkställande direktör

Staffan Isling
Kommundirektör

Leif Larsson
f.d. Rektor

Gunnar Sahlin
f.d. Riksbibliotekarie

Katrine Åhlström Riklund
Professor

Företrädare för verksamheten
2013-01-01 - 2016-04-30

Margaretha Boo-Murander, universitetsadjunkt
Örebro universitet
Institutionen för hälsovetenskap och medicin
701 82 Örebro
Tel: 019-30 37 07 (dir.) 30 30 00 (vx)
E-post: This is an email address

Dimiter Driankov, professor
Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
701 82 Örebro
Tel: 019-30 37 79 (dir.) 30 30 00 (vx)
E-post: This is an email address

Ann Quennerstedt, biträdande professor
Örebro universitet
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
701 82 Örebro
Tel: 019-30 36 56 (dir.) 30 30 00 (vx)
E-post: This is an email address

Företrädare för studerande
2015-07-01 - 2016-06-30

Pooyan Masarrat, ordförande Örebro studentkår
Örebro Studentkår, Fakultetsgatan 3, 702 18 Örebro
Tel: 0709-39 99 23(arb)
E-post: This is an email address

Johan Borre, studentrepresentant
Tel: 0736-79 92 45
E-post: This is an email address

Karin Lundström, studentrepresentant (doktorand)
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Tel: 019-303527
E-post: This is an email address

Fackliga representanter

Jens Ekengren, universitetslektor, Saco-S
Tel 019-30 33 25

Odd Johansson, vaktmästare, SEKO
Tel 019-30 32 73

Martin Larsson, informatör, OFR/S
Tel 019-30 14 51

Övriga

Eva Sahlberg-Blom, sekreterare
Tel 019-30 36 96
E-post: This is an email address

Anna-Karin Andershed, ställföreträdande rektor
Tel 019-30 38 96
E-post: This is an email address

Louise Pålsson, universitetsdirektör
Tel 019-30 30 24
E-post: This is an email address

Uppdaterad: 2016-01-08

Sidansvarig: Eva Sahlberg Blom