Universitetsledning

Universitetsledningen (UL) består av rektor, ställföreträdande rektor och universitetsdirektören. UL träffas en gång i veckan för gemensam planering i direkt anslutning till beslutsmötet. Därutöver har UL sammanträde för beredning av beslut tillsammans med ordföranden för Örebro studentkår en gång i månaden enligt särskild plan.

Rektor

Jens Schollin
Telefon: 019-30 32 05
Mobiltelefon: 070-649 34 40
E-post: This is an email address

Ställföreträdande rektor

Anna-Karin Andershed
Telefon: 019-30 38 96
E-post: This is an email address

Universitetsdirektör

Louise Pålsson
Telefon: 019-30 30 24
E-post: This is an email address

Uppdaterad: 2016-01-07

Sidansvarig: Sara Arvidson