Doktorspromotion och professorsinstallation

Universitetet invigdes av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999. Den 7 oktober samma år fattade universitetsstyrelsen ett beslut att universitetet fortsättningsvis skulle arrangera en årshögtid på den lördag i februari månad som ligger närmast invigningsdagen. Örebro universitets årshögtid omfattar sedan dess doktorspromotion, professorsinstallation samt utdelning av priser.

Från och med 2011 ändrar vi namnet på högtiden till Doktorspromotion och professorsinstallation.

Utgångspunkten för högtidens utformning har varit den europeiska universitetstradition som har sina rötter i medeltiden, och som i sin tur inspirerats av antika symboler och kyrkliga ritualer. För Örebro universitet har det varit naturligt att söka sin förebild i motsvarande högtidligheter vid Uppsala universitet.

Uppdaterad: 2015-03-13

Sidansvarig: Monica Wettler