Doktorspromovering

Att promovera doktorer efter avlagda prov och hedersdoktorer är en tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och forskningsbärande högskolor.

Doktorspromotionen, som manifesteras av lagerkransen eller doktorshatten samt för samtliga - ringen och diplomet, symboliserar att den promoverade nu har rätt att bedriva akademisk undervisning.

Uppdaterad: 2015-06-25

Sidansvarig: Sara Arvidson