Rektors mottagning och akademisk festkonsert

Fredag den 12 februari 2016 arrangeras rektors mottagning med akademisk festkonsert i Musikhögskolans lokaler på universitetet.

Uppdaterad: 2015-12-01

Sidansvarig: Monica Wettler