Rektors mottagning och akademisk festkonsert

Fredag den 6 februari 2015 arrangeras rektors mottagning med akademisk festkonsert i Musikhögskolans lokaler på universitetet.

Uppdaterad: 2014-03-10

Sidansvarig: Monica Wettler