Andreas Bergh

Andreas Bergh
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302175
Rumsnummer: F3241

Andreas Bergh är tjänstledig från Örebro universitet t.o.m. 160228 för tjänst vid Uppsala universitet. För kontakt under denna tid hänvisas till: This is an email address

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bergh, A. (2015). Local quality work in an age of accountability: between autonomy and control. Journal of education policy, 30 (4), 590-607.

Bergh, A. & Englund, T. (2014). A changed language of education with new actors and solutions: the authorization of promotion and prevention programmes in Swedish schools. Journal of Curriculum Studies, 46 (6), 778-797.

Bergh, A. (2012). Kvalitetsbegreppet: en central drivkraft i en förändrad syn på utbildning. Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria (1), 3-8.

Bergh, A. (2011). Why quality in education - and what quality?: A linguistic analysis of the concept of quality in Swedish government texts. Education Inquiry, 2 (4), 709-723.

Bergh, A. & Arneback, E. (2010). Den paketerade valfriheten: om framtidsvägen för den svenska gymnasieskolan. Nordic Studies in Education, 30 (2), 116-129.

Doktorsavhandlingar

Bergh, A. (2010). Vad gör kvalitet med utbildning?: Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bergh, A. , Englund, A. & Englund, T. (2015). Från gemenskap till självkontroll: om den skiftande synen på jämnårigsocialisation i skolan. I: Åsa Bartholdsson & Eva Hultin, Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet (ss. 17-33). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Bergh, A. , Skott, P. & Pettersson, D. (2015). Differentieringsfrågan under 70 år av skol(forms)reformer. I: Sverker Lindblad, Lisbeth Lundahl, Utbildning, makt och politik (ss. 98-117). Lund: Studentlitteratur.

Bergh, A. , Pettersson, D. & Skott, P. (2015). Kunskapsmätning och uppföljningssystem. I: Sverker Lindblad & Lisbeth Lundahl, Utbildning, makt och politik (ss. 164-180). Lund: Studentlitteratur.

Bergh, A. , Englund, A. & Englund, T. (2015). Från gemenskap till självkontroll: Om den skiftande synen på jämnårigsocialisation i skolan. I: Åsa Bartholdsson, Eva Hultin, Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet (ss. 17-34). Malmö: Gleerups.

Bergh, A. (2008). Från likvärdighet till kvalitet. I: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (ss. 165-182). Göteborg: Daidalos.

Bergh, A. (2007). When national policy meets local meaning: education quality as a reform issue. I: Catherine Odora Hoppers, Ulf Lundgren, John Pampallis, Enver Motala, Elisabet Nihlfors, Dilemmas of implementing education reforms: explorations from South Africa and Sweden (ss. 133-144). Uppsala: Uppsala universitet.

Konferensbidrag

Bergh, A. , Englund, T. , Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (2015). Advanced teachers enacting 'excellence of any kind' - a study of local interpretations of a national reform. Konferensbidrag vid Sjätte nordiska konferensen i läroplansteori, Örebro universitet, Sweden, October 21-22, 2015.

Bergh, A. (2015). Student Influence: a Paradox in a Goal and Result Oriented Curriculum?. Konferensbidrag vid Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER 2015) Budapest, Hungary, September 7 - 11, 2015.

Bergh, A. (2015). How does Local Autonomy meet International and National Quality Policy Rhetoric?: A Study of Local Educational Actors Doing of Education. Konferensbidrag vid Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER), Budapest, 7-11 September, 2015.

Bergh, A. (2014). Local governing processes in the light of international policy trends: a discussion about changing teacher professionalism. I: ECER 2014, The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe. Konferensbidrag vid ECER 2014, The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 1-5, 2014.

Wahlström, N. & Bergh, A. (2014). Teacher agency from a perspective of transactional realism. I: Teachers matter - But how?. Konferensbidrag vid Teachers matter - But how? Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, October 23-24, 2014.

Bergh, A. & Englund, T. (2014). What might the 'first-teacher-reform' lead to in terms of professionalism and professionalization?. Konferensbidrag vid Teachers matter - But how? October 23-24, 2014. Växjö, Sweden..

Bergh, A. (2013). Local Quality Work -  in the Age of Accountability. Konferensbidrag vid Den femte nordiska läroplansteoretiska konferensen 24-25 oktober 2013, Uppsala.

Bergh, A. , Pettersson, D. & Skott, P. (2013). International knowledge assessments and the strengthened national system for follow-ups. Konferensbidrag vid ECER conference, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013.

Bergh, A. , Pettersson, D. & Skott, P. (2013). Trying to handle the question of differentiation: 70 years of Swedish school reforms. Konferensbidrag vid ECER conference, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013.

Bergh, A. (2013). Opening for a discourse about prevention and promotion programs in education: An analysis of texts from three Swedish national authorities. Konferensbidrag vid ECER conference, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013.

Bergh, A. , Englund, A. & Englund, T. (2013). A changed education language with new actors and solutions: the use of prevention and promotion programs in Swedish schools. Konferensbidrag vid AERA conference. San Fransisco USA, April 2013.

Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Prevention and promotion programs in Swedish schools as an answer to what?: An analysis of national policy texts. Konferensbidrag vid NERA 41st Congress, Reykjavik, Iceland, March 7th to 9th 2013.

Bergh, A. (2012). Education for a system or a system for education?: A study of the international policy concept quality and its implications. Konferensbidrag vid ECER conference, Cadiz, Spain, 17-21 September 2012.

Bergh, A. (2012). Systematic quality work: the way to good education?. Konferensbidrag vid NFPF-konferens (Nordisk förening för pedagogisk forskning), Köpenhamn 2012.

Bergh, A. (2011). Why quality in education - and what quality?: A linguistic analysis of the concept of quality in Swedish government texts. Konferensbidrag vid Paper presenterat vid NFPF-konferens i Jyväskylä Finland, mars 2011..

Bergh, A. (2011). Systematiskt kvalitetsarbete: en garant för en likvärdig undervisning med hög kvalitet?. Konferensbidrag vid Läroplansteoretisk konferens, Oslo, Norge.

Bergh, A. (2008). Does quality work give a better quality?. Konferensbidrag vid NFPF-konferens, Köpenhamn, 2008.

Bergh, A. (2007). Quality in education. Konferensbidrag vid NFPF-konferens (Nordisk förening för pedagogisk forskning), Åbo 2007.

Bergh, A. (2007). Från skola för bildning till skola med kunskapskrav. Konferensbidrag vid Läroplansteoretisk konferens, Örebro 2007.

Bergh, A. (2007). Utbildning med kvalitet?: Visst! Men vilken?. Konferensbidrag vid Konferensen Tio år med kvalitet i skolans styrning, Uppsala 2007.

Rapporter

Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan: rapport från forskningsprojektet En värdefull skola. Örebro: (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 18) (Rapporter i pedagogik 18).

Uppdaterad: 2016-02-10

Sidansvarig: Andreas Bergh