Anita Tollen

Anita Tollen
Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303741
Rumsnummer: P2160

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Projekttitel: Vardagen och den kommunala dagrehabiliteringens betydelse för äldre personer

Handledare: Huvudhandledare Ann-Britt Ivarsson, bihandledare Marie Lidskog

Undervisning

Arbetsterpeutprogrammet

Övriga uppdrag

Programansvarig arbetsterapeutprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Tollén, A. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2011). Changes in everyday life after discharge from day care rehabilitation. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6 (1), 5753.

Tollén, A. , Fredriksson, C. & Kamwendo, K. (2008). Elderly persons with disabilities in Sweden: their experiences of everyday life. Occupational therapy international, 15 (3), 133-149.

Tollén, A. , Fredriksson, C. & Kamwendo, K. (2007). Elderly persons' expectations of day-care rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14 (3), 173-182.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tollén, A. (2013). Äldre personers dagliga liv och betydelsen av dagrehabilitering. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Tollén, A. (2014). Treatment goals and goal attainment in day care rehabilitation for elderly persons. Konferensbidrag vid 16th Internationale Congress of the World Federation of Occupational Therapists, June 18-21 2014, Yokohama, Japan.

Tollén, A. , Kamwendo, K. & Ivarsson, A. (2011). Förändringar i vardagen efter utskrivning från dagrehabilitering och möjliga förklaringar till dessa. Konferensbidrag vid At-forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter, 2011.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Tollén, A. (2008). Vardagen och förväntningar på dagrehabilitering: - en studie i äldre personers uppfattningar. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro universitet.

Uppdaterad: 2016-02-05

Sidansvarig: Anita Tollen