Carin Fredriksson

Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303753
Rumsnummer: P2156

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. M. N. (2015). The effect of powered scooters on activity, participation, and quality of life in elderly users. Disability and Rehabilitation, 1-6.

Hagberg, L. , Hermansson, L. M. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2015). Cost-effectiveness of powered mobility devices for elderly people with disability. Disability and Rehabilitation, 1-6.

James, I. , Fredriksson, C. , Wahlström, C. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2014). Making Each Other’s Daily Life: Nurse Assistants’ Experiences and Knowledge on Developing a Meaningful Daily Life in Nursing Homes. Open Nursing Journal, 8, 34-42.

Sjöberg, L. , Nilsagård, Y. & Fredriksson, C. (2014). Life situation of adults with congenital limb reduction deficiency in Sweden. Disability and Rehabilitation, 38 (18), 1562-1571.

Tollén, A. , Fredriksson, C. & Kamwendo, K. (2008). Elderly persons with disabilities in Sweden: their experiences of everyday life. Occupational therapy international, 15 (3), 133-149.

Tollén, A. , Fredriksson, C. & Kamwendo, K. (2007). Elderly persons' expectations of day-care rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14 (3), 173-182.

Konferensbidrag

Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. (2015). Effekten av en eldriven rullstol (scooter) för äldre personer. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2015, Göteborg, 15-16 april, 2015.. Stockholm:

Fredriksson, C. , Hermansson, L. M. , Hagberg, L. & Pettersson, I. (2013). The value of a powered wheelchair: spouses´ perspective. I: P Encarnação et al, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference 2013 (AAATE 2013). Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, September 19-22, 2013. (ss. 222-225). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.

Hermansson, L. M. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2013). The impact of powered wheelchairs on activity, participation and health related quality of life in older people. I: Special Session Power mobility User experiences and Outcomes. Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, 19-22 September, 2013.. Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe.

Manuskript

Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Hagberg, L. & Pettersson, I. Elderly spouses experiences of powered scooters used by their next of kin

Rapporter

Hagberg, L. , Hermansson, L. M. N. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Pettersson, I. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Larsholt, G. & Fredriksson, C. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare och anhöriga. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Uppdaterad: 2016-02-05

Sidansvarig: Carin Fredriksson