Dag Stranneby

Dag Stranneby
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303577, 070 3734346
Rumsnummer: T2253

Dag Stranneby är enhetschef/studierektor vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro universitet där han också är professor i Elektronikproduktion. Han är vidare föreståndare för Campus Alfred Nobel i Karlskoga.

Hans huvudområden är tillämpad elektromagnetisk fältteori, digital signalbehandling och radiosystemteknik. Forskningsintressen: Tekniska, taktila hjälpmedel för dövblinda, passiv intermodulation i radiosystem, EMC och skärmning, ESD-säkerhet, beröringsfri mätning samt modellering och simulering i olika kontexter.

Dag ger externa föreläsningar i grundläggande fysik, ellära, elektronik, radioteknik, automation, regler- och styrteknik samt teknikhistoria. Han har praktisk undervisningsvana från förskole- till universitetsnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Stranneby, D. (2014). A Primer on PIM. Electronic environment (4), 10-12.

Stranneby, D. (2013). ESD risks in industrial environments. Electronic environment (4), 10-13.

Stranneby, D. (2009). Mätmetoder och problem. Electronic environment (4), 26-30.

Ranjbar, P. , Stranneby, D. & Erik, B. (2009). Vibrotactile identification of signal-processed sounds from environmental events. Journal of rehabilitation research and development, 46 (8), 1021-1036.

Ranjbar, P. , Borg, E. , Philipson, L. & Stranneby, D. (2008). Auditive identification of signal-processed environmental sounds: monitoring the environment. International Journal of Audiology, 47 (12), 724-736.

Andersson, B. & Stranneby, D. (2005). Long-term charge retention on PWBs. Journal of Electrostatics, 63 (6-10), 597-602.

Salamati, M. & Stranneby, D. (2003). Electromagnetic signatures as a tool for connectionless test. IEEE Design & Test of Computers, 20 (2), 26-30.

Böcker

Stranneby, D. (2004). Cyfrowe przetwarzanie sygnatow: metody, algorytmy, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo BTC.

Stranneby, D. & Walker, W. (2004). Digital signal processing and applications (2ed.). Oxford: Newnes.

Andersson, B. & Stranneby, D. (2002). ESD – elektrostatiska urladdningar: risker och skydd vid elektronikhantering. Stockholm: Sveriges verkstadsindustrier (VI).

Stranneby, D. (2001). Digital signal processing: DSP & applications (1ed.). Oxford: Newnes.

Konferensbidrag

Ranjbar, P. , Stranneby, D. , Akner-Koler, C. & Borg, E. (2014). Haptic technical aids, Distime, Monitor and Ready-ride, for improvement of Time perception, Environmental perception and Mobility (in a riding arena) for persons with deafblindness. Konferensbidrag vid Haptics2014, Versailles, France.

Ranjbar, P. , Stranneby, D. , Akner-Koler, C. & Borg, E. (2014). Haptic technical aids for improvement of Time perception, Environmental perception and Mobility (in a riding arena) and Music perception for persons with deafblindness. Konferensbidrag vid NAS2014, 1-3 September Turku, Finland, 2014.

Stranneby, D. (2014). PIM - Passive InterModulation. Konferensbidrag vid International meeting Nolato, 2014.

Stranneby, D. (2014). Introduction to Passive Intermodulation PIM. Konferensbidrag vid Electronica 2014, Münich, Germany.

Stranneby, D. (2013). Shielding challenges at 50 GHz and up. Konferensbidrag vid International meeting Nolato, 2013.

Stranneby, D. (2012). EMI, Shielding and Gaskets. Konferensbidrag vid International meeting Nolato, 2012.

Ranjbar, P. , Stranneby, D. , Akner-Koler, C. & Borg, E. (2012). Monitor: a vibrotactile aid to improve environmental perception of persons with severe hearing impairment/deafblindness. Konferensbidrag vid TeMA Hörsel 2012, Linköping.

Stranneby, D. , Ranjbar, P. , Akner-koler, C. & Borg, E. (2012). Ready-Ride: a positioning and communication system to increase the autonomy of riders with visual impairment/deafblindness. Konferensbidrag vid TeMA Hörsel 2012, Linköping.

Stranneby, D. (2011). Electromagnetics and Shielding. Konferensbidrag vid International meeting Nolato, 2011.

Stranneby, D. , Ranjbar, P. , Montgomery Cederheim, A. , RantanenPeterson, M. , Akner-Koler, C. & Borg, E. (2011). Ready-Ride Increase the Autonomy of Riders with Deafblindness. Konferensbidrag vid Demonstration NO:32, haptics2011, Istanbul.

Stranneby, D. & Borg, E. (2007). Ready-ride: A positioning and signaling system to support autonomous riding for the deaf-blind. I: 14th Deafblind International World Conference Breaking the isolation. Konferensbidrag vid 14th Deafblind International (Dbl) World Conference, Perth 2007 (ss. 737-740). Burswood, Australia: Deafblind International.

Stranneby, D. (2007). What color is the Electron?. Konferensbidrag vid E3 konferens och mässa, Gothenburg 2007.

Andersson, B. & Stranneby, D. (2007). Remote monitoring of Electrostatic Charges in an EPA. Konferensbidrag vid E3 konferens och mässa, Gothenburg 2007.

Salamati, M. & Stranneby, D. (2005). Connectionless Testing. Konferensbidrag vid RVK05, Linköping, 2005.

Andersson, B. & Stranneby, D. (2005). Long term charge retention on PWBs. Konferensbidrag vid B.E.STAT group, 2nd International Panel Symposium ESD, Dresden, Germany, 2005.

Andersson, B. & Stranneby, D. (2005). Long term charge retention on PWBs. Konferensbidrag vid 10th International Conference on Electrostatics "Electrostatics 2005", VTT Technical Research Centre Finland, Espoo/Helsingfors.

Stranneby, D. (2004). Contactless EMI/EMC testing at PC board level. Konferensbidrag vid HALT/HASS & EMC, NTF seminar at Delta Institute, Hoersholm, Denmark, September 2004.

Ranjbar, P. , Borg, E. , Philipson, L. & Stranneby, D. (2003). Sensing the environment A perceptual and psychosocial analysis of events in surroundings from a handicapped perspective. Konferensbidrag vid DBI World Conference, Toronto, Canada, August 2003.

Salamati, M. & Stranneby, D. (2003). Electromagnetic signatures for Test and Troubleshooting. Konferensbidrag vid 2003 European Systems Packaging Workshop, Cork, Ireland.

Salamati, M. & Stranneby, D. (2002). Electromagnetic signatures as a tool for Connectionless Test (CT). Konferensbidrag vid IEEE Board Test Workshop 2002, Baltimore, USA. New Jersey: IEEE Computer Society.

Stranneby, D. & Salamati, M. (2002). Connectionless Test (CT) using Electromagnetic Signatures. Konferensbidrag vid IMAPS Nordic 2002 Conference, Stockholm 2002.

Boustedt, K. , Persson, K. , Bohman, S. & Stranneby, D. (2002). Wafer Bonding Technologies for MEMS Packaging. Konferensbidrag vid IMAPS Nordic Annual Conference, 29 September - 2 October 2002, Stockholm, Sweden.

Boustedt, K. , Persson, K. & Stranneby, D. (2002). Flip chip as an enabler for MEMS packaging. I: Electronic Components and Technology Conference, 2002. Proceedings. 52nd. Konferensbidrag vid Electronic Components and Technology Conference, San Diego, 2002128).

Stranneby, D. (1995). Assigning power and frequency to links in HF radio networks using a Neural Network approach. I: Nordic Shortwave Conference 1995 Conference Proceedings, NRS. Konferensbidrag vid HF95 Nordic Shortwave Conference, Fårö (ss. 5.6.1-5.6.7). Växjö: Telub AB.

Stranneby, D. & Källquist, P. (1993). Adaptive frequency hopping in HF environments. I: Milcom '93, IEEE Military Communications Conference Communications on the move. Konferensbidrag vid MILCOM ´93, Boston (ss. 338-341). New Jersey: IEEE Communications Society.

Stranneby, D. & Källquist, P. (1993). Adaptive frequency hopping in HF environments. Konferensbidrag vid RVK-93, SNRV, Lund.

Stranneby, D. (1993). An adaptive frequency hopping (AFH) system for digital shortwave communication. Konferensbidrag vid MILINF 1993, Enköping.

Uppdaterad: 2014-12-30

Sidansvarig: Dag Stranneby