Erik Hysing

Erik Hysing
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302442
Rumsnummer: F2219

Erik Hysing är docent i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. I hans avhandling Governing towards Sustainability – Environmental Governance and Policy Change in Swedish Forestry and Transport (2010) analyseras och teoretiseras styrning mot ekologisk hållbarhet inom svensk skogspolitik och transportpolitik.

Erik forskare inom projektet Hållbar utveckling genom deliberation? (finansierat av Formas) där han arbetar tillsammans med Jan Olsson med att undersöka hur tjänstemäns strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andrar aktörer bidrar till kommuners arbete med hållbar utveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Hysing, E. & Isaksson, K. (2015). Building acceptance for congestion charges: the Swedish experiences compared. Journal of Transport Geography, 49, 52-60.

Hysing, E. (2015). Citizen participation or representative government: building legitimacy for the Gothenburg congestion tax. Transport Policy, 39, 1-8.

Hysing, E. , Olsson, J. & Dahl, V. (2015). A radical public administration?: green radicalism and policy influence among local environmental officials in Sweden. Environmental Politics.

Hysing, E. & Lundberg, E. (2015). Making governance networks more democratic: lessons from the Swedish governmental commissions. Critical Policy Studies.

Hysing, E. , Frändberg, L. & Vilhelmson, B. (2015). Compromising sustainable mobility?: the case of the Gothenburg congestion tax. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (6), 1058-1075.

Hysing, E. (2014). A Green Star Fading?: A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change. Environmental Policy and Governance, 24 (4), 262-274.

Hysing, E. (2014). How Public Officials Gain Policy Influence – Lessons from Local Government in Sweden. International Journal of Public Administration, 37 (2), 129-139.

Hysing, E. (2013). Representative democracy, empowered experts, and citizen participation: visions of green governing. Environmental Politics, 22 (6), 955-974.

Olsson, J. & Hysing, E. (2012). Theorizing inside activism: understanding policymaking and policy change from below. Planning Theory & Practice, 13 (2), 257-273.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Who greens the northern light?: green inside activists in local environmental governing in Sweden. Environment and Planning. C, Government and Policy, 29 (4), 693-708.

Hysing, E. (2009). From government to governance?: a comparison of environmental governing in Swedish forestry and transport. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 22 (4), 647-672.

Hysing, E. (2009). Greening transport: explaining urban transport policy change. Journal of Environmental Policy and Planning, 11 (3), 243-261.

Hysing, E. (2009). Governing without government?: the private governance of forest certification in Sweden. Public Administration, 87 (2), 312-326.

Hysing, E. & Olsson, J. (2008). Contextualising the advocacy coalition framework: theorising change in Swedish forest policy. Environmental Politics, 17 (5), 730-748.

Hysing, E. & Olsson, J. (2005). Sustainability through good advice?: assessing the governance of Swedish forest biodiversity. Environmental Politics, 14 (4), 510-526.

Lundberg, E. & Hysing, E. (). The Value of Participation: Exploring the Role of Public Consultations from the Vantage Point of Interest Groups. Scandinavian Political Studies.

Artiklar, recensioner

Hysing, E. (2011). Transnational environmental governance: the emergence and effects of the certification of forests and fisheries by Lars H. Gulbrandsen (Cheltenham, UK: Edward Elgar). Environment and Planning. C, Government and Policy, 29 (3), 567-568.

Böcker

Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hysing, E. (2010). Governing towards sustainability: environmental governance and policy change in Swedish forestry and transport. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hysing, E. (2015). Lost in transition?: the Green State in governance for sustainable development. I: Karin Backstrand and Annica Kronsell, Rethinking the Green State: environmental governance towards climate and sustainability transitions. . Routledge.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Kommunal politisk styrning i förändring: governance, policyförändring och hållbar utveckling. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 257-260). Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Hysing, E. (2009). Statslös samhällsstyrning?: governance i svensk skogspolitik. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 107-128). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

Hysing, E. , Olsson, J. , Angelstam, P. & Törnblom, J. (2005). Mer död ved i skogen: är skogsbrukets attityder och beteende ett problem?. I: Johnny de Jong, Malin Almstedt Jansson, Död ved i levande skogar: hur mycket behövs och hur kan målet nås? (ss. 87-110). Stockholm: Naturvårdsverket.

Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Erik Hysing