Gun Abrahamsson

Gun Abrahamsson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303144
Rumsnummer: L2337

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Proceedings (redaktörsskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Englund, H. , Gerdin, J. & Abrahamsson, G. (2013). Accounting ambiguity and structural change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 26 (3), 423-448.

Abrahamsson, G. , Englund, H. & Gerdin, J. (2011). Organizational identity and management accounting change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24 (3), 345-376.

Abrahamsson, G. & Gerdin, J. (2006). Exploiting institutional contradictions: the role of management accounting in continuous improvement implementation. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, 3 (2), 126-144.

Doktorsavhandlingar

Abrahamsson, G. & Helin, S. (2004). Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå - två studier om implementering och konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala universitet.

Abrahamsson, G. & Helin, S. (2004). Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå: två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Abrahamsson, G. & Johansson, T. (2013). Ekonomiska ansvarsenheter. I: Erik Jannesson, Matti Skoog, Perspektiv på ekonomistyrning (ss. 14-35). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Abrahamsson, G. , Gerdin, J. & Helin, S. (2005). Management accounting and organizational change - an institutional perspective. Konferensbidrag vid MCA-ENROAC Research conference on the changing roles of management accounting as control system, University of Antwerp, Belgium 7-9 April, 2005..

Abrahamsson, G. & Helin, S. (2001). 'It's the singer not the song'- how Management Accounting Influence Problem Solving Activities on Shop Floor Level: a Case Study. Konferensbidrag vid Annual Congress of the European Accounting Association in Athen, Greece, April, 2001..

Abrahamsson, G. & Helin, S. (2000). Continuous Improvement-work under Ambiguity: the role of Management Accounting Control. Konferensbidrag vid 23rd Annual Congress of the European Accounting Association in Munich, Germany, 29-31 March, 2000.

Abrahamsson, G. & Helin, S. (1999). Hur kan ekonomistyrningen stödja eller hindra ett kontinuerligt och systematiskt förändringsarbete?. Konferensbidrag vid IV Workshop in Management Accounting in Process-oriented Organizations, Gothenburg Business School, 4-5 February 1999..

Licentiatavhandlingar

Abrahamsson, G. & Helin, S. (2000). Ekonomistyrning och förbättringsarbete: En fallstudie om hur ekonomistyrning kan stödja respektive hindra förbättringsarbete. Lic.-avh. Uppsala: Uppsala universitet.

Proceedings (redaktörsskap)

Abrahamsson, G. (ed.) & Helin, S. (ed.) (1998). Accounting and Continuous Improvements: some notes on how accounting can support or hinder establishment of Continuous Improvements. Enchede: Enchede University (Proceedings from 2nd International EuroCINet Conference on Continuous Improvement: from idea to reality ).

Uppdaterad: 2015-03-05

Sidansvarig: Gun Abrahamsson