Gunnela Björk

Gunnela Björk
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303567
Rumsnummer: F2241

Forskningsprojekt

  • Politikers självbiografier

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Björk, G. (2012). Hatad och beundrad: [Margaret Thatcher]. Populär historia (1), 40-46.

Björk, G. (2011). Hjalmar Branting: arbetarnas hövding. Populär historia (3), 18-27.

Björk, G. (2007). Sverige i uppror: de oroliga åren i Sverige 1917-18. Populär historia (2), 22-28.

Björk, G. (2005). En jakobin i svensk politik?: Den tidiga mediebilden av Olof Palme 1956-1969. Arbetarhistoria , 29 (3), 4-10.

Björk, G. (1998). Det belönade medborgarskapet: skoarbeterskor, fackförening och parti under 1920- och 30-talen. Historisk Tidskrift (S), 118 (3), 314-334.

Artiklar, recensioner

Björk, G. (2008). Från fiskeläge till industrisamhälle: Johan A Lundin: Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870–1914. Lund: Sekel 2006. 395 s.. Arbetarhistoria , 32 (2), 38-40.

Björk, G. (2008). Torgny Segerstedt: En levnadsskildring (av Kenne Fant). Populär Historia (1), 67-67.

Björk, G. (2007). Mein Lieber Reichskanzler!: Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli [av Staffan Thorsell]. Populär historia (10).

Björk, G. (2007). Rösträtt med förhinder: rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920 [av Ebba Berling Åselius]. Scandia, 73 (1), 129-130.

Björk, G. (2006). Torbjörn Nilsson: Mellan arv och utopi: moderata vägval under hundra år, 1904-2004. Historisk Tidskrift (S), 126 (4), 875-876.

Björk, G. (2003). Kvinnors aktioner och nätverk för fred: Irene Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940, Diss, Studia Historica Lundensia 1, Lund 2001. 357 s.. Historisk Tidskrift (S), 123 (4), 622-629.

Böcker

Björk, G. (2013). Margaret Thatcher: en biografi (1ed.). Lund: Historiska media.

Björk, G. (2006). Olof Palme och medierna (1ed.). Umeå: Boréa.

Doktorsavhandlingar

Björk, G. (1999). Att förhandla sitt medborgarskap.: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950. (Doctoral dissertation). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björk, G. (2009). Hildur Lien: Hon kunde gå långt - men inte längst. I: Ann-Cathrine Haglund, Ann-Marie Petersson, Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909: om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå (ss. 137-147). Stockholm: Sällskapet för moderata kvinnors historia.

Björk, G. (2009). Tankar om politikens medialisering. I: Marie Cronqvist, Samtal i rörelse: elva essäer om mänskliga möten och språkets kraft. Göteborg: Makadam.

Björk, G. (2008). Ett helgon i Örebro?: Dagny Thorvall (1883-1933). I: Gunnela Björk, Håkan Henriksson, Sture Isaksson, Patroner, gästgivare och andra kvinnor (ss. 97-110). Örebro: Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Björk, G. (2007). Från PR-minister till massmediernas Segovia: Olof Palme och televisionen. I: Mats Jönsson, Pelle Snickars, Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet (ss. 277-301). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.

Björk, G. (2001). Det politiska vardagsarbetet för rösträtt och medborgarskap. I: Christer Jönsson, Rösträtten 80 år: forskarantologi (ss. 85-97). Stockholm: Justitiedepartementet.

Samlingsverk (redaktör)

Åberg, I. (ed.) , Björk, G. (ed.) , Berglund, L. (ed.) , Strömberg, T. (ed.) & Nybom, T. (ed.) (2006). Att se det osedda: vänbok till Ann-Sofie Ohlander. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Björk, G. (ed.) (1994). Teorier om patriarkatet: betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer. Örebro: Högskolan i Örebro (Kvinnovetenskapligt forums skriftserie 2).

Uppdaterad: 2016-01-26

Sidansvarig: Gunnela Björk