Henrik Andershed

Henrik Andershed
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303397
Rumsnummer: L2624

Henrik Andershed är professor i psykologi och docent i kriminologi. Hans forskning handlar främst om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Hans forskning fokuserar också utveckling av bedömningsinstrument och dess betydelse för att göra insatser mer effektiva. Han är författare till fler än 80 publicerade artiklar, bokkapitel, böcker och rapporter och är vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Drislane, L. E. , Brislin, S. J. , Kendler, K. S. , Andershed, H. , Larsson, H. & Patrick, C. J. (2015). A triarchic model analysis of the youth psychopathic traits inventory. Journal of Personality Disorders, 29 (1), 15-41.

Borroni, S. , Somma, A. , Andershed, H. , Maffei, C. & Fossati, A. (2014). Psychopathy dimensions, Big Five traits, and dispositional aggression in adolescence: Issues of gender consistency. Personality and Individual Differences, 66, 199-203.

Colins, O. F. , Andershed, H. , Frogner, L. , Lopez-Romero, L. , Veen, V. & Andershed, A. (2014). A New Measure to Assess Psychopathic Personality in Children: The Child Problematic Traits Inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36 (1), 4-21.

Cater, Å. , Andershed, H. & Andershed, A. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (8), 1290-1302.

Colins, O. F. , Bijttebier, P. , Broekaert, E. & Andershed, H. (2014). Psychopathic-like traits among detained female adolescents: reliability and validity of the antisocial process screening device and the youth psychopathic traits inventory. Assessment (Odessa, Fla.), 21 (2), 195-209.

Frogner, L. , Andershed, H. , Lindberg, O. & Johansson, M. (2013). Directed Patrol for Preventing City Centre Street Violence in Sweden - A Hot Spot Policing Intervention. European Journal on Criminal Policy and Research, 19 (4), 333-350.

Veen, V. , Andershed, H. , Stevens, G. W. J. M. , Doreleijers, T. A. H. & Vollebergh, W. A. M. (2011). Psychopathic subtypes and associations with mental health problems in an incarcerated sample of adolescent boys. International Journal of Forensic Mental Health, 10 (4), 295-304.

Eriksson, I. , Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). What protects youths from externalising and internalising problems?: a critical review of research findings and implications for practice. Australian journal of guidance and counselling, 21 (2), 113-125.

Veen, V. C. , Stevens, G. W. J. M. , Andershed, H. , Raaijmakers, Q. A. W. , Doreleijers, T. A. H. & Vollebergh, W. A. M. (2011). Cross-ethnic generalizability of the three-factor model of psychopathy: the youth psychopathic traits inventory in an incarcerated sample of native Dutch and Moroccan immigrant boys. International Journal of Law and Psychiatry, 34 (2), 127-130.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protect youth from problems: a review of previous reviews. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 477-482.

Andershed, H. , Fredriksson, J. , Engelholm, K. , Ahlberg, R. , Berggren, S. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 488-492.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the assessment system ESTER. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 377-383.

Forsman, M. , Lichtenstein, P. , Andershed, H. & Larsson, H. (2010). A longitudinal twin study of the direction of effects between psychopathic personality and antisocial behaviour. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 51 (1), 39-47.

van Baardewijk, Y. , Andershed, H. , Stegge, H. , Nilsson, K. W. , Scholte, E. & Vermeiren, R. (2010). Development and tests of short versions of the youth psychopathic traits inventory and the youth psychopathic traits inventory-child version. European Journal of Psychological Assessment, 26 (2), 122-128.

Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Normbrytande beteende bland barn: risker och skydd och strukturerad bedömning. Elevhälsen, 3.

Bergman, L. R. , Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Types and continua in developmental psychopathology: Problem behaviors in school and their relationship to later antisocial behavior. Development and psychopathology (Print), 21 (3), 975-992.

Forsman, M. , Lichtenstein, P. , Andershed, H. & Larsson, H. (2008). Genetic effects explain the stability of psychopathic personality from mid- to late adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 117 (3), 606-617.

Andershed, H. , Koehler, D. , Louden, J. E. & Hinrichs, G. (2008). Does the three-factor model of psychopathy identify a problematic subgroup of young offenders?. International Journal of Law and Psychiatry, 31 (3), 189-198.

van Baardewijk, Y. , Stegge, H. , Andershed, H. , Thomaes, S. , Scholte, E. & Vermeiren, R. (2008). Measuring psychopathic traits in children through self-report: The development of the Youth Psychopathic traits Inventory-Child Version. International Journal of Law and Psychiatry, 31 (3), 199-209.

Larsson, H. , Tuvblad, C. , Rijsdijk, F. V. , Andershed, H. , Grann, M. & Lichtenstein, P. (2007). A common genetic factor explains the association between psychopathic personality and antisocial behavior. Psychological Medicine, 37 (1), 15-26.

Forsman, M. , Larsson, H. , Andershed, H. & Lichtenstein, P. (2007). The association between persistent disruptive childhood behaviour and the psychopathic personality constellation in adolescence: A twin study. British Journal of Developmental Psychology, 25, 383-398.

Andershed, H. , Hodgins, S. & Tengstrom, A. (2007). Convergent validity of the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) - Association with the Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL : YV). Assessment (Odessa, Fla.), 14 (2), 144-154.

Larsson, H. , Tuvblad, C. , Rijsdijk, F. V. , Andershed, H. , Grann, M. & Lichtenstein, P. (2007). A common genetic factor explains the association between psychopathic personality and antisocial behavior. Psychological Medicine, 37 (1), 15-26.

Andershed, H. & Andershed, A. (2007). Normbrytande beteende bland barn: ett angeläget men eftersatt problem. Psykisk hälsa (1), 43-53.

Skeem, J. , Johansson, P. , Andershed, H. , Kerr, M. & Louden, J. E. (2007). Two subtypes of psychopathic violent offenders that parallel primary and secondary variants. Journal of Abnormal Psychology, 116 (2), 395-409.

Andershed, H. , Kerr, M. & Stattin, H. (2002). Understanding the abnormal by studying the normal. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 (Suppl. 412), 75-80.

Andershed, H. A. , Gustafson, S. B. , Kerr, M. & Stattin, H. (2002). The usefulness of self-reported psychopathy-like traits in the study of antisocial behaviour among non-referred adolescents. European Journal of Personality, 16 (5), 383-402.

Andershed, H. , Kerr, M. & Stattin, H. (2001). Bullying in school and violence on the streets: are the same people involved?. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2 (1), 31-49.

Andershed, A. & Andershed, H. (). Risk and protective factors among preschool children: integrating research and practice. Journal of Evidence-Based Social Work.

Böcker

Andershed, H. , Andershed, A. & Wallin Weihe, H. (2007). Normbrytende atferd hos barn: Hva sier forskningen? (1ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Andershed, H. & Andershed, A. (2005). Normbrytande beteende i barndomen: Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Andershed, H. (2002). Antisocial behavior in adolescence: the role of individual characteristics. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andershed, H. , Andershed, A. & Tuvblad, C. (2013). Psykologiska och biologiska perspektiv på sociala anpassningsproblem. I: Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans, Perspektiv på sociala problem (ss. 242-261). Stockholm: Natur och kultur.

Andershed, A. & Andershed, H. (2013). En introduktion till longitudinell forskning och IDA-programmet. I: Andershed, A-K., & Andershed, H., Att studera männniskors utveckling: resultat från forskningsprogrammet IDA 1965-2013. Lund: Studentlitteratur.

Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Externalizing and internalizing problems among Youths and the need to understand the heterogeneity of these problems. I: Martin McKee, For the sake of the children: social paediatrics in action. A festschrift in honour of Staffan Jansson (ss. 60-68). Karlstad: Karlstad University Press.

Fredriksson, J. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Den vetenskapliga uppföljningen av Pinocchio II: resultat så långt av den vetenskapliga utvärderingen av Pinnochio-II-projektet : beskrivning av barnen och praktikernas arbete med att tillämpa mer evidensbaserad kunskap i praktik [bilaga 2]. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende (ss. 79-88). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Andershed, H. (2010). Stability and change of psychopathic traits: what do we know?. I: Randall Salekin, Donald Lynam, Handbook of child and adolescent psychopathy (ss. 233-250). New York: Guilford Press.

Andershed, H. , Andershed, A. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Hur fungerar insatser till ungdomar som begår brott och hur kan vi bli bättre i praktik?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 150-177). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Ahlgren, T. , Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Vad fungerar i Sverige?: Om svenska utvärderingar av insatser till ungdomar som begår brott. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 126-149). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, A. , Andershed, H. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Om insatser som kan användas i ungdomsvård och deras effekter. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 51-102). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Söderholm Carpelan, K. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Insatser till ungdomar som begår brott: det svenska systemet. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 42-50). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Ungdomsbrottslighet: hur vanligt är det och vad beror det på?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 25-41). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. , Andershed, A. , Söderholm Carpelan, K. , Brännström, L. & Nyström, M. (2010). Bokens bakgrund, syfte, innehåll och målgrupp. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 13-24). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Om normbrytande beteende bland barn. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt Genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende : slutrapport (ss. 23-28). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Andershed, H. & Wirius, A. (2010). Riskbedömning: aktuella principer, praktik och en blick framåt. I: Anne H. Berman, Carl Åke Fabring, Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk (ss. 55-67). Lund: Studentlitteratur.

Andershed, A. & Andershed, H. (2009). Bedömning av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga: hur kan vi använda teori och forskning i praktiken?. I: Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten (ss. 161-201). Stockholm: Socialstyrelsen.

Andershed, H. & Andershed, A. (2008). Implications of heterogeneity among individuals with antisocial behaviour. I: David Canter, Rita Žukauskienė, Psychology and law: bridging the gap (ss. 103-118). Aldershot: Ashgate.

Andershed, A. , Enebrink, P. & Andershed, H. (2007). Normbrytande beteende bland internationellt adopterade barn: riskfaktorer och interventioner. I: Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno, Internationellt adopterade i Sverige: vad säger forskningen? (ss. 121-165). Stockholm: Gothia.

Stattin, H. & Andershed, H. (2004). Psykologiske, neuropsykologiske og biologiske faktorers betydning for udvikling af sociale tilpasningsproblemer. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Perspektiver på sociale problemer (ss. 216-237). Köpenhamn: Hans Reitzels forlag.

Andershed, H. A. , Kerr, M. , Stattin, H. & Levander, S. (2002). Psychopathic traits in non-referred youths: a new assessment tool. I: Eric Blaauw, Lorraine Sheridan, Psychopaths: current international perspectives (ss. 131-158). Den Haag: Elsevier.

Stattin, H. & Andershed, H. (2002). Psykologiska, neuropsykologiska och biologiska faktorer: betydelse för utveckling av sociala anpassningsproblem. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Perspektiv på sociala problem (ss. 228-250). Stockholm: Natur och kultur.

Konferensbidrag

Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2014). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014.

Doyle, M. & Andershed, H. (2014). New ways to interview eyewitnesses of crime: a comparison between interviews done face-to-face, by telephone and via online chat. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.

Eriksson, I. , Fanti, K. A. , Frogner, L. , Andershed, A. , Colins, O. & Andershed, H. (2014). Temperamental and personality dimensions associated with stability and change of conduct problems and CU traits during childhood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.

Källström Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, June 9-11 2014, Stockholm, Sweden.

Corovic, J. , Andershed, A. , Andershed, H. & Colins, O. (2014). Criminal pathways: key findings from the Swedish IDA-program concerning early predictors and adulthood adjustment outcomes. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.

Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2013). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.

Lopez Romero, L. & Andershed, H. (2012). Can psychopathic traits be meaningfully measured in preschool children?: Test of the child problematic traits inventory. Konferensbidrag vid 3rd EFCAP Congress - Young Offenders and Victims • Forensic Psychiatry and Psychology for Children, Adolescents and Young Adults, 7 – 9 March 2012, Berlin, Germany.

Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Risk and protective factors among preschool children for long-lasting psychosocial problems: what we know from research and how it can be used in practice. Konferensbidrag vid Nordic Day 2012: Early childhood interventions – attractive and effective? June 24 2012, Copenhagen, Denmark.

Frogner, L. , Andershed, H. & Lindberg, O. (2011). Evaluation of a hot spot policing project using private security guards to prevent violent crime. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.

Bond, H. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). Risk-need assessments of youth with or at risk for criminal behavior: structure or no structure?. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). When callous-unemotional-traits come together with conduct problems and when they do not. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC , USA..

Andershed, H. (2011). Ongoing activities to summarize effective work with children: the Nordic countries. Konferensbidrag vid Investing in Children:Early Years Services and Child Protection - ESN Autumn Seminar, November 14-15, 2011, Paris, France.

Andershed, H. (2011). The importance of using knowledge from research on risk and protective factors in practice with children. Konferensbidrag vid Early Childhood Intervention – Getting in Touch, Establishing Relationships, Developing Structures, September 12-13, 2011, Berlin, Germany.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about childhood resilience. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance, April 21-25 2010, Antalya, Turkey..

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Subgroups of children with conduct problems. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Protection against externalizing and internalizing behavior problems among children at risk. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..

Svensson, B. , Janson, S. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). The SOFIA study: a multi-disciplinary large scale longitudinal study ofsocial, behavioral and physical development. Konferensbidrag vid 5th Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe (CELSE), October 13-15, 2010 Paphos, Cyprus, Greece.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protects youth from problems: a review of reviews. Konferensbidrag vid Pathways to resilience II: The Social Ecology of Resilience, June 7-10, 2010, Halifax, Nova Scotia, Canada..

Andershed, H. , Engelholm, K. , Frediksson, J. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Empirical test of a new screening questionnaire of risk faactors for conduct problems among youths: external validity and internal consistency tests of ESTER-screening. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the computerized assessment system ESTER. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Tuvblad, C. , Larsson, H. , Viding, E. , Plomin, R. , Andershed, H. & Lichtenstein, P. (2007). Genetic contributions to environmental correlates of psychopathy. Konferensbidrag vid 2nd biannual meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP), St. Pete's Beach, Florida, USA, April 26-28, 2007.

Rapporter

Andershed, A. , Andershed, H. & Farrington, D. P. (2012). Risk- och skyddande faktorer för psykosociala problem bland förskolebarn: vad vi vet från forskning och hur det kan användas i praktiken. .

Samlingsverk (redaktör)

Andershed, A. (ed.) & Andershed, H. (ed.) (2013). Att studera människors utveckling : resultat från forskningsprogrammet IDA1965-2013. Lund: Studentlitteratur.

Uppdaterad: 2015-03-30

Sidansvarig: Henrik Andershed