Ingvor Pettersson

Ingvor Pettersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskap och medicin
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303746
Rumsnummer: P2158

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ingvor Pettersson arbetar som univ.lektor på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Den forskning Ingvor bedriver har ett fokus på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I hennes avhandlingsarbete (Significance of assistive devices in the daily life of persons with stroke and their spouses) från 2006 redovisas forskning om vad hjälpmedel betyder för personer med funktionsnedsättning efter stroke men även vad hjälpmedlen betyder för deras närstående. Dessutom redovisas vad en eldriven rullstol för utomhusbruk betyder för aktivitet, delaktighet och livskvalitet i dagligt liv för en grupp personer som fått stroke. I samband med avhandlingsarbetet initierade och ansvarade Ingvor för översättning av WHODAS II (World Health Organization Disability Assessment Schedule) och PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale) till svenska.

Nuvarande forskning anknyter till olika områden i relation till hjälpmedel och hjälpmedelsanvändning för personer med funktionsnedsättning, deras närstående och personal. Pågående projekt syftar till att utvärdera betydelsen av eldrivna rullstolar vad gäller aktivitet och delaktighet samt utvärdera kostnadseffektiviteten vid användning av sådana rullstolar. I ett annat forskningsprojekt studeras omgivningsfaktorers betydelse för hjälpmedelsanvändning. Forskning pågår även inom området ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) i relation till arbetsterapi. Samarbetspartners är forskare vid Habiliteringens forskningscentrum och Vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting och FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro samt forskare vid Uppsala universitet och Landstinget Dalarna.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, I. , Pettersson, V. & Frisk, M. L. A. (2012). ICF from an occupational therapy perspective in adult care: an integrative literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 (3), 260-273.

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2010). Roles of assistive devices for home care staff in Sweden: a qualitative study. Disability and rehabilitation: assistive technology, 5 (5), 295-304.

Pettersson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2007). Lifeworld perspectives utilizing assistive devices: individuals, lived experience following a stroke. Canadian Journal of Occupational Therapy / Revue Canadienne d`Ergotèrapie, 74 (1), 15-26.

Pettersson, I. , Ahlström, G. & Törnquist, K. (2007). The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke: a follow-up study. Assistive technology, 19 (3), 143-153.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2006). The effect of an outdoor powered wheelchair on activity and participation in users with stroke. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1 (4), 235-243.

Pettersson, I. , Berndtsson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2005). Lifeworld perspectives on assistive devices: lived experiences of spouses of persons with stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 12 (4), 159-169.

Söderback, I. , Pettersson, I. , von Essen, L. & Stein, F. (2000). Cancer patients´ and their physicians´ perceptions of the formers' need for occupational therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7 (2), 77-86.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, I. (2006). The significance of assistive devices in the daily life of persons with stroke and their spouses. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Konferensbidrag

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2010). Home care staff experiences of assistive devices at work: an explorative study. Paper presented at 15:th WFOT World Congress, World Federation of Occupational Therapists, Santiago, Chile, May 4 - 7, 2010.

Jönsson, M. & Pettersson, I. (2010). Activities of daily living and cognitive function in frail multidiseased elderly patients ready for discharge planning. Paper presented at 20:th Nordic Congress of Gerontology.

Pettersson, I. , Pettersson, V. & Frisk, M. (2010). Current knowledge about the application of the ICF in relation to occupational therapy. Paper presented at 15:th WFOT World Congress, Santiago, Chile, World federation of occupational therapists.

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2009). Betydelsen av hjälpmedel ur hemtjänstpersonals perspektiv. Paper presented at AT-forum, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2007). The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke: a follow-up study. Paper presented at Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America.

Pettersson, I. (2007). Vad betyder det för den enskilde individen att använda hjälpmedel i vardagen?. Paper presented at AT-forum.

Pettersson, I. (2007). International experiences with self-reporting measures of AT outcomes. Paper presented at Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2006). The impact of a powered wheelchair for outdoor use on activity, participation and quality of life. Paper presented at World Federation of Occupational Therapists.

Pettersson, I. , Berndtsson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2004). Perspectives on assistive devices: lived experiences of spouses of persons with stroke. Paper presented at European Congress of Occupational Therapy.

Pettersson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2003). Lifeworld perspectives on using assistive devices - lived experiences of persons with stroke. Paper presented at Vårdalinstitutet, Advanced health care sciences of tomorrow.

Pettersson, I. & Ahlström, G. (2002). Värdet av hjälpmedel i vardagslivet. Paper presented at Vardagsliv, livskvalitet, habilitering.

Pettersson, I. (2002). The meaning of assistive technology devices in daily life. Paper presented at World Federation of Occupational Therapists.

Rapporter

Pettersson, I. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Larsholt, G. & Fredriksson, C. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare och anhöriga. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Lindstedt, H. , Adolfsson, P. , Janeslätt, G. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2012). Omgivningens hjälp eller stjälp?: dokumentation av personers med psykisk funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet (Hjälpmedel i fokus 12319).

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. , Olstam, M. , Pettersson, I. & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning kognitiva hjälpmedel: Projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Övrigt

Pettersson, I. (2008). Att använda hjälpmedel i vardagen: upplevelser av dubbelhet sett ur brukarens perspektiv.

Pettersson, I. (2007). Upplevelser och utvärdering av att använda hjälpmedel.

Uppdaterad: 2015-01-20

Sidansvarig: Ingvor Pettersson