Ingvor Pettersson

Ingvor Pettersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303000
Rumsnummer: -

Ingvor Pettersson är leg. arbetsterapeut och medicine doktor i Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi. Hon arbetar som universitetslektor vid Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Forskningsinriktning

Den forskning Ingvor har ett intresse av och bedriver anknyter till olika områden i relation till hjälpmedel och hjälpmedelsanvändning för personer med funktionsnedsättning, deras närstående och personal. Pågående projekt syftar till att utvärdera betydelsen av eldrivna rullstolar vad gäller aktivitet och delaktighet samt utvärdera kostnadseffektiviteten vid användning av sådana rullstolar. I ett annat forskningsprojekt studeras olika omgivningsfaktorers betydelse för hjälpmedelsanvändning. Vidare har Ingvor deltagit EU-projektet Combining social interaction and long term monitoring for promoting independent living (GiraffPlus) i några olika delar. Ett forskningsintresse är även ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) i relation till arbetsterapi.

I samband med avhandlingsarbetet (Significance of assistive devices in the daily life of persons with stroke and their spouses, 2006) initierade och ansvarade Ingvor för översättning av PIADS (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale) och WHODAS II (World Health Organization Disability Assessment Schedule) till svenska. Ingvor deltar nu i en arbetsgrupp via Socialstyrelsen för att översätta den nya versionen WHODAS 2.0 till svenska.

Ingvor har som huvudsökande fått forskningsbidrag från Regeringsuppdraget Teknik för äldre, Stiftelsen Promobilia, Johanniterorden, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Strokeförbundet, Neurologiskt handikappades riksförbund, FAS (resebidrag), Örebro Läns landstings forskningskommitté och Hälsoakademin o Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Undervisning

Ingvor undervisar på grund och avancerad nivå på arbetsterapeutprogrammet.

Övriga uppdrag

Ingvor har varit biträdande handledare till två doktorander och är fn biträdande handledare till en doktorand. Vidare har Ingvor varit refereegranskare för ett antal vetenskapliga tidskrifter: Australasian Journal of Ageing, Disability and Rehabilitation, European Journal of Neurology, Scandinavian Journal of Occupational Therapy men även granskat bokkapitel om hjälpmedel. Hon har även varit extern granskare vid tillsättning av tjänst i USA.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. M. N. (2015). The effect of powered scooters on activity, participation, and quality of life in elderly users. Disability and Rehabilitation, 1-6.

Hagberg, L. , Hermansson, L. M. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2015). Cost-effectiveness of powered mobility devices for elderly people with disability. Disability and Rehabilitation, 1-6.

Adolfsson, P. , Lindstedt, H. , Pettersson, I. , Norling Hermansson, L. & Janeslätt, G. (2014). Perception of environmental factors’ influence on the use of electronic planning devices in adults with cognitive disability. Disability and Rehabilitation, 1-8.

Pettersson, I. , Pettersson, V. & Frisk, M. L. A. (2012). ICF from an occupational therapy perspective in adult care: an integrative literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 (3), 260-273.

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2010). Roles of assistive devices for home care staff in Sweden: a qualitative study. , 5 (5), 295-304.

Pettersson, I. , Ahlström, G. & Törnquist, K. (2007). The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke: a follow-up study. Assistive technology, 19 (3), 143-153.

Pettersson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2007). Lifeworld perspectives utilizing assistive devices: individuals, lived experience following a stroke. Canadian Journal of Occupational Therapy / Revue Canadienne d`Ergotèrapie, 74 (1), 15-26.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2006). The effect of an outdoor powered wheelchair on activity and participation in users with stroke. , 1 (4), 235-243.

Pettersson, I. , Berndtsson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2005). Lifeworld perspectives on assistive devices: lived experiences of spouses of persons with stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 12 (4), 159-169.

Söderback, I. , Pettersson, I. , von Essen, L. & Stein, F. (2000). Cancer patients´ and their physicians´ perceptions of the formers' need for occupational therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7 (2), 77-86.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, I. (2006). The significance of assistive devices in the daily life of persons with stroke and their spouses. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Konferensbidrag

Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. (2015). Effekten av en eldriven rullstol (scooter) för äldre personer. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2015, Göteborg, 15-16 april, 2015.. Stockholm:

Widehammar, C. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. (2014). The influence of environment: experiences from users of myoelectric arm prostheses. I: MEC'14 Redefinig the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Fredricton, New Brunnswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.

Fredriksson, C. , Hermansson, L. M. , Hagberg, L. & Pettersson, I. (2013). The value of a powered wheelchair: spouses´ perspective. I: P Encarnação et al, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference 2013 (AAATE 2013). Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, September 19-22, 2013. (ss. 222-225). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.

Hermansson, L. M. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2013). The impact of powered wheelchairs on activity, participation and health related quality of life in older people. I: Special Session Power mobility User experiences and Outcomes. Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, 19-22 September, 2013.. Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe.

Lindstedt, H. , Adolfsson, P. , Janeslätt, G. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2012). Environmental help or hindrances? Use of electronic planning devices for people with mental disability. I: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy Occupational Diversity for the Future. Konferensbidrag vid 9th COTEC Congress of Occupational Therapy - Occupational Diversity for the Future, Stockholm, Sweden, 24-27 May 2012..

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2010). Home care staff experiences of assistive devices at work: an explorative study. Konferensbidrag vid 15:th WFOT World Congress, World Federation of Occupational Therapists, Santiago, Chile, May 4 - 7, 2010.

Jönsson, M. & Pettersson, I. (2010). Activities of daily living and cognitive function in frail multidiseased elderly patients ready for discharge planning. Konferensbidrag vid 20:th Nordic Congress of Gerontology.

Pettersson, I. , Pettersson, V. & Frisk, M. (2010). Current knowledge about the application of the ICF in relation to occupational therapy. Konferensbidrag vid 15:th WFOT World Congress, Santiago, Chile, World federation of occupational therapists.

Pettersson, I. & Fahlström, G. (2009). Betydelsen av hjälpmedel ur hemtjänstpersonals perspektiv. Konferensbidrag vid AT-forum, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2007). The value of an outdoor powered wheelchair with regard to the quality of life of persons with stroke: a follow-up study. Konferensbidrag vid Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America.

Pettersson, I. (2007). Vad betyder det för den enskilde individen att använda hjälpmedel i vardagen?. Konferensbidrag vid AT-forum.

Pettersson, I. (2007). International experiences with self-reporting measures of AT outcomes. Konferensbidrag vid Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America.

Pettersson, I. , Törnquist, K. & Ahlström, G. (2006). The impact of a powered wheelchair for outdoor use on activity, participation and quality of life. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists.

Pettersson, I. , Berndtsson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2004). Perspectives on assistive devices: lived experiences of spouses of persons with stroke. Konferensbidrag vid European Congress of Occupational Therapy.

Pettersson, I. , Appelros, P. & Ahlström, G. (2003). Lifeworld perspectives on using assistive devices - lived experiences of persons with stroke. Konferensbidrag vid Vårdalinstitutet, Advanced health care sciences of tomorrow.

Pettersson, I. & Ahlström, G. (2002). Värdet av hjälpmedel i vardagslivet. Konferensbidrag vid Vardagsliv, livskvalitet, habilitering.

Pettersson, I. (2002). The meaning of assistive technology devices in daily life. Konferensbidrag vid World Federation of Occupational Therapists.

Manuskript

Widehammar, C. , Hermansson, L. , Pettersson, I. & Janeslätt, G. Experiences of myoelectric arm prosthesis users: the influence of environment : Influence of environment on myoelectric prosthesis use

Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Hagberg, L. & Pettersson, I. Elderly spouses experiences of powered scooters used by their next of kin

Rapporter

Hagberg, L. , Hermansson, L. M. N. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Pettersson, I. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Larsholt, G. & Fredriksson, C. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare och anhöriga. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Cesta, A. , Cortellessa, G. , Fracasso, F. , Orlandini, A. , Fredriksson, C. , Lidskog, M. , Pettersson, I. , Engfeldt, P. & et al. (2012). GiraffPlus: D1.1 User Requirements and Design Principles Report. .

Lindstedt, H. , Adolfsson, P. , Janeslätt, G. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2012). Omgivningens hjälp eller stjälp?: dokumentation av personers med psykisk funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet (Hjälpmedel i fokus 12319).

Holmqvist, K. , Ivarsson, A. , Olstam, M. , Pettersson, I. & Yilmaz, M. (2011). Kartläggning kognitiva hjälpmedel: Projektrapport. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.

Pettersson, I. (2008). Att använda hjälpmedel i vardagen: upplevelser av dubbelhet sett ur brukarens perspektiv. (Vårdalinstitutet tematiska rum ).

Övrigt

Pettersson, I. (2007). Upplevelser och utvärdering av att använda hjälpmedel.

Uppdaterad: 2016-02-05

Sidansvarig: Ingvor Pettersson